Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2020-08-17 13:27 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen och buddhismen är syskonreligioner. De är grenar på samma träd. Buddhismen uppstod ur hinduismen och är starkt påverkad av denna. De flesta religioner har inte kommit till plötsligt och oväntat, utan de har vuxit fram i en omgivning som de hämtat tankar och intryck från.

Innehåll

Syfte

Du ska få utveckla din förmåga att:

analysera hinduismens och buddhismens livsåskådningar och olika tolkningar och bruk inom dessa

reflektera över livsfrågor

analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhälleliga förändringar

 

Vad ska vi arbeta med?

 • Religionernas tankegångar och urkunder.
 • Religionernas religiösa uttryck och handlingar.
 • Föra resonemang om likheter och skillnader mellan dessa religioner.
 • Föra resonemang om hur livsfrågor skildras inom religionerna.

Hur ska vi arbeta?

 • Du kommer att få ta del av fakta från filmer, texter, genomgångar, material från olika källor.
 • Du kommer att få delge dina tankar enskilt, i grupp samt i helklass.
 • Du kommer att få öva förmågorna på lektionerna.
 • Du kommer att få visa dina förmågor (bedömningstillfällen).

Vad kommer bedömas?

 • din förmåga att berätta om de centrala tankegångarna inom hinduismen och buddhismen
 • din förmåga att berätta om olika tolkningar inom hinduismen och buddhismen i dagens samhälle
 • din förmåga att redogöra för huvuddragen i hinduismens och buddhismens historia
 • din förmåga att se samband mellan religion och samhälle
 • din förmåga att visa på hur religioner kan forma människors identitet och livsstil
 • din förmåga att jämföra dessa religioner med varandra

Viktiga frågor

 • Hur påverkar religionen människors liv?
 • Hur påverkar religionen och samhället varandra?
 • Vad skiljer de olika riktningarna åt inom buddhismen?
 • Vad är lika och vad är olika inom hinduismen och buddhismen?

Ord och begrepp

 • puja
 • brahman
 • atman
 • kast
 • samsara
 • floden Ganges
 • yoga
 • harijan
 • karma
 • moksha
 • veda
 • dharma
 • Vishnu
 • Shiva
 • Brahma
 • Parvati
 • Krishna
 • sanatana dharma
 • reinkarnation
 • Divali
 • Holi
 • Aum
 • Buddha
 • nirvana
 • den åttafaldiga vägen
 • tipitaka
 • meditation
 • Vesak
 • Theravada
 • Mahayana
 • Bodhisattva
 • De fyra ädla sanningarna

Matriser

Re
Hinduism och buddhism matris

Insats krävs
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Kunskaper om centrala tankegångar inom religionerna.
Du har kunskaper om centrala ord och begrepp och kan använda dessa i dina beskrivningar.
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader mellan religionerna
Du kan föra ett resonemang där du ser och förklarar likheter och skillnader mellan religionerna
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism samt någon annan religion eller livsåskådning.
Samband
Du kan beskriva och resonera kring sambanden mellan religion och samhälle.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva enkla samband och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: