Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ml arabiska åk 4-6

Skapad 2020-08-17 13:28 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Genom undervisningen i temat ska eleverna läsa olika typ av yrken och analysera och träna på att prata om olika yrken muntligt och skriftligt

Innehåll

   Modersmål 4-6

                                             

                                           Terminsplanering inför Hösten 2020

                              Tema:Yrken

Syftet

  • Genom undervisningen  i temat ska eleverna läsa olika typ av yrken och analysera och träna på att prata om olika yrken muntligt och skriftligt   

Centralt innehåll

Eleverna ska lära sig nya ord och begrepp för att uttrycka sina tankar och känslor genom att läsa och undersöka om olika yrken samt skriva sina egna texter. Eleverna ska lära sig att använda olika källor. 

         Undervisning / Arbetssätt

Eleverna ska läsa olika texter, kolla på filmer och går på studiebesök.Träna på att sammanfatta och skriva sina egna texter om olika yrken. Arbetar med ord och begrepp med digitala verktyg. Temat avslutas med ett prov genom att redovisa eller spela teater om ett yrke. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma :

  • Hur eleverna deltar i diskussioner och olika aktiviteter .

  • Hur eleverna visar och användar källor. 

  • Bedöma eleverna genom ett skriftlig prov eller en redovisning.

 

Matriser

Ml
Ml arabiska åk 4-6

Rubrik 1

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa och Förstå
Du kan läsa olika texter som är anpassade din ålder med visst flyt. Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan läsa olika texter som är anpassade din ålder med relativt gott flyt. Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Du kan läsa olika texter som är anpassade din ålder med gott flyt. Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Skriva
Du kan uttrycka dig enkelt i skrift med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du själv ofta använder och du gör enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med relativ god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du själv ofta använder och du gör utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du själv ofta använder och du gör välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du kan ställa frågor och framföra dina åsikter med viss tydlighet. Du kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om de viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmål och områden där modersmålet talas.
Du kan samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du kan ställa frågor och framföra dina åsikter med relativ god tydlighet. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om de viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmål och områden där modersmålet talas.
Du kan samtala och diskutera på ett välutvecklat sätt om ämnet yrke och framtid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: