Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig kommunikation

Skapad 2020-08-17 13:45 i Sörviks skola Ludvika
Under svenska lektionerna kommer vi öva på att tala inför klassen. Under arbetet kommer vi även gå igenom olika tips och idéer på hur en redovisning kan gå till
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med att utveckla vår muntliga kommunikation. Vi kommer arbeta i par, i mindre grupper och i helklass. Du kommer få arbeta med att bedöma både din egen samt andras muntliga framställan, samt prova på att både samtala, hålla i en presentation samt argumentera.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utveckla den muntliga förmågan i olika sammanhang.

Arbetssätt:

* Titta/lyssna på Skolverkets bedömarträning och titta på de olika kunskapskraven för samtal och presentation i svenska.
* Argumentera i par
* Planera och genomföra en egen redovisning om ett fritidsintresse
* Filma sin egen redovisning och göra en självbedömning

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du:

* ha provat att bedöma ett par av skolverkets elevexempel av muntliga presentationer
* planerat och genomfört en muntlig argumentation och en muntlig presentation
* ha övat på att samtala i liten grupp
* göra en självbedömning av din muntliga presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: