Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara relationer till varandra, värden och världen.

Skapad 2020-08-17 13:38 i 093121 Förskolan Lunden Stockholm Norrmalm
Förskola
Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjligheten att utveckla?

Innehåll

 

Hållbara relationer till varandra, värden och världen.

 

1.      Frågeställning

 

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och Världen: Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjligheten att utveckla?

 

2.      - Hur tänker pedagogerna kring årets inriktning på vårt gemensamma tema?

 

Vi tänker att det blir ett fördjupat arbete med barnkonventionen. Det blir tydligare fokus på hållbara relationer till miljö, människan och natur. 

 

 

 - Vad vet vi redan? Vad behöver vi ta reda på?

 

Vi som pedagoger vet att det pågår miljöförstöring över hela världen.

 

Hur tänker barnen om miljön, värden och världen?

 

Vilka relationer till natur behövs för att värna om den?

 

 

 

 - Hur vill vi arbeta med årets gemensamma frågeställning?

 

Först vill vi ge barnen begrepp, vad är strategier? Förmågor?

 

Skapa gemensamma ställningstagande hur vi vill vara mot djur, natur, miljöer, varandra osv. Iscensätta olika lärande situationer exempel vem bor i hålet i asfalten osv. Arbeta med kontraster staden-skogen vem inkräktar på vem? Kan de samsas? Var börjar den ena och var slutar den andra?

 

 

 

 - Vilka undersökningsfrågor vill vi utgå från?

 

 Vad började först? Exempel oj ett hål till kaninen i staden, vem var här först? Kan de samsas? Får alla plats? Vad behövs i staden-samhället-naturen osv. Vad behövs för samverkan? Vi vill komma in på etiska perspektiv. Vi vill kunna ändra formuleringen i frågan allteftersom vi möter mänskliga och icke mänskliga ting.

 

 

 

- Vad vill vi titta på när vi observerar?

 

Strategier och förmågor de erövrat i undervisningen och hur de använder dem i sin vardag. Vilka är viktiga för barnen? Skiljer det något från oss vuxna?

 

 

 

 - Vad vill pedagogerna att temafördjupningen ska ge/lära barnen?

 

Meningsfulla sammanhang för att förstå hållbara relationer till värden och världen.

 

 

 

- Hur tänker vi att barnen kommer att närma sig temat?

 

Vi tänker att vi erbjuder dem skogen, naturen, olika stadsrum och uppmärksammar olikhet och tar reda på hur de berikar eller förstör för varandra.

 

 

 

- Vilka erfarenheter kan/verkar barnen redan ha?

 

De visar intresse för olika platser, de har en utvecklad förmåga att se vad som sticker ut exempel en ensam blomma i asfalten eller en ensam myra i staden och de blir upprörda när de ser plast i vattnet/naturen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: