Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namnskylt Trä Åk 3

Skapad 2020-08-17 13:39 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Namnskylt i trä
Grundskola 3 Slöjd
Terminens första arbetsmoment är att tillverka en namnskylt som genom namn och dekoration visar att den tillhör dig. Utforma den så att den visar någonting som du tycker om, exempelvis en hobby eller ett intresse som du har. Bokstäver och dekoration ska målas med hobbyfärg eller ytbehandlas med olja.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 Vi ska under uppgiften formge och framställa namnskyltar av trä. Eleverna ska träna på att använda olika handverktyg och hur de kan använda färg och form för att skapa en personlig namnskylt. I uppgiften så kommer eleverna få öva på att såga, mäta, användning av begrepp och ytbehandling.

Hur ska vi arbeta?

Eleverna kommer att få flera genomgångar i grupp samt individuellt om hur de använder olika handverktyg, hur de ska arbeta med säkerhet i salen och även hur de kan använda färg, form och ytbehandling för att skapa ett personligt uttryck. Uppgiften kommer att framskrida under 2-3 lektioner á 80min och eleverna kommer att arbete enskilt med sina arbeten. Eleverna dokumenterar sin process genom ord och bild. 

Vad ska du lära dig?

 •  Använda handverktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • Namn på verktyg och material
 • Öva på att formge
 • Lära sig om slöjdprocessens olika steg
 • Träna på att beskriva en arbetsprocess

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Slöjdmatris åk 3 Själevadskolan

Förmågor

Kunskapskrav
Idé utveckling
( Planering )
Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av instruktioner.
Handhavande av redskap
( Verktyg och maskiner )
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Problemlösning
(Självständighet)
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.
Formspråk
Du kan berätta hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut.
Redovisning
Utvärdering
Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: