Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering arabiska åk 7-9

Skapad 2020-08-17 13:47 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Ämne: Modersmål ÅK.7-9 Arbetsområdet: Yrke och Framtid Beskrivning av ämnet modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor. Tänker och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Innehåll

Ämne: Modersmål

ÅK.7-9

Arbetsområdet: Yrke och Framtid

 

                                                                              

Beskrivning av ämnet modersmål

 • Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

 • tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Målet med undervisning är att: ( kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav) Syftet:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 •  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och   sammanhang,

 •  Muntliga presentationer om olika yrken. 

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • Läsa och analysera olika faktatexter för olika syften ( i samband med  tema “Yrke och Framtid”)
Centralt innehåll

 

 •  Lässtrategier för att förstå och tolka faktatexter inom yrken för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. 

 •  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till elevers förmågan. 

 • Använda modersmålets grundläggande grammatik. 

 •  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande i samband med tema för olika mottagare. 

 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel yrken: bildkonst, musik,  osv. 

 

Konkretisering

HT. fokuserar vi på faktatexter om olika typer av yrken som är mest populära och gynnsamma för samhället 

VT. kommer vi att fortsätta med tema . Arbetssätt

 

Undervisningen ska genomföras genom att eleverna läser olika faktatexter om mest populära yrken i moderna samhället. 

 Eleven väljer ett yrke som han/hon intresserar, undersöker om yrken och presenterar både muntlig och skriftlig.   

 Arbeta med ord, utveckling av ord och begrepp förrådet, synonymer och

    motsatser samt med digital verktyg.

Bedömning: 

 

 I ditt arbete kommer jag att bedöma på vilket sätt du:

 • Läser, förstår,  tolkar, analysera och presentera  olika texter

 • Uttrycker dig i muntlig och skriftlig form (prov, presentation, osv)

 • Kan redovisa dina källor (böcker, Internet, osv)

 Matriser

Ml
Pedagogisk planering arabiska åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att läsa
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
Att skriva på modersmål
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler
Du använder med relativt god säkerhet. grundläggande regler.
Du skriver mycket bra, på modersmål, bokstäver är inga svårigheter för dig.
Läsförståelse Hur förstår du texten när du läser?
Du har ganska bra läsförståelse när du läser. Du svarar på frågor ganska bra på modersmål . Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har väl bra läsförståelse när du läser Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett väl bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Att göra en bra presentation (Powerpoint)
Du gör en enkel presentation och har några enkla fakta med. De bilder du har med är till viss del adekvata.
Du gör en utvecklad presentation som ger de fakta som behövs. Använder till övervägande del adekvata fakta.
Du gör välutvecklad presentation och har med adekvata fakta som passar till bilderna.
Att samtala (kommunicera, formulera. diskutera)
Du kan samtala och diskutera på ett enkel sätt olika frågor om ämnet yrke och framtid
Du kan samtala och diskutera på ett utvecklat sätt olika frågor om ämnet yrke och framtid
Du kan samtala och diskutera på ett välutvecklat sätt om ämnet yrke och framtid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: