Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag kan läsa thailändska åk 1.

Skapad 2020-08-17 13:50 i Modersmålsundervisning GR Linköping
I årskurs 1 kommer vi att lära känna thailändska alfabetet riktigt noga. Vi kommer att arbeta mycket med att lära oss läsa och bli bra läsare. Vi kommer även träna på att skriva ord, meningar samt till och med små berättelser och faktatexter. Du kommer också få träna på att lyssna och samtala i olika sammanhang
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Språket är nyckeln till framgång. Bland det viktigaste i barns liv och även avgörande för en intellektuell, känslomässig och social utveckling är att få utveckla sitt språk.

Innehåll

Planering för thailändska åk 1

I årskurs 1 kommer vi att lära känna alfabetet riktigt noga. Vi kommer att arbeta mycket med att lära oss läsa och bli bra läsare. Vi kommer även träna på att skriva ord, meningar samt till och med små berättelser och faktatexter. Du kommer också få träna på att lyssna och samtala i olika sammanhang.

Du kommer få träna:

o   Alfabetet och alfabetisk ordning och vokalerna

o   Sambandet mellan ljud och bokstav

o   Hur du ska göra när du läser

o   Skriva sig till läsning, skriva texter på datorn som vi läser och bearbetar

o   Öva läsförståelse med hjälp av olika strategier 

o   Följa enkla instruktioner

o   Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter

o Öva berätta om dig själv 

 

 

 

 Tidsplan:

Veckan 35-38       Alfabetet och alfabetisk ordning och vokalerna

                             Sambandet mellan ljud och bokstav

                             Öva berätta om dig själv

 Veckan 39-43      Hur du ska göra när du läser

                             Börjar med avkodning 

 Veckan 45-50      Följa enkla instruktioner 

                             Läsa berättande texter

 

Du ska kunna :

Träna på:

 

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Jag kan läsa thailändska.

 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml   använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Fonologisk medvetenhet
att läsa
Känner igen enstaka bokstäver/skrivtecken
Känner igen alla bokstäver i språkets alfabet
Kan koppla skriv-tecknens form till ljudet det representerar eller kan koppla ljudstavningsalfabet till skrivtecken
Kan koppla skriv-teckens form till ljud och göra jämförelser med svenska eller kan läsa ord genom ljudstavningsalfabetet
Ordavkodning
Känner igen sitt eget och andra namn
Försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten
Provar på att läsa okända ord på egen hand
Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt
Uttrycka sig i tal Tala och lyssna
Kan göra sig förstådd på modersmålet
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och sin hobby
Kan återberätta något om sig själv, familjen och sin hobby
Kan återberätta något om sig själv, familjen och sin hobby
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: