Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4B kap 6

Skapad 2020-08-17 13:52 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Längdmätning med omkrets, skala och tabeller

Innehåll

Mål:

 • Jämföra, uppskatta och mäta längder
 • Kunna använda sig av de vanliga enheterna som tas upp i kapitlet
 • Klara enkla enhetsomvandlingar
 • Förstå begreppet omkrets
 • Kunna tolka olika tabeller i vardagen som t ex schema och busstidstabeller

Hur: 

 • Genomgång av målen.
 • Gemensamma genomgångar
 • Eget arbete
 • Exit notes/minutare
 • Par- eller gruppuppgifter
 • Öppna frågor med diskussioner hur du löser problemet
 • Utvärdering efter varje kapitel

Bedömning:

 • Genomgångar med diskussion.
 • Enskilt arbete
 • Grupparbeten
 • Läxor
 • Exitnotes
 • Test i slutet av kapitlet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: