Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsprojekt Skoljoggen åk 8 2020

Skapad 2020-08-17 13:51 i Öllsjöskolan Kristianstad
I det här arbetsområdet fokuserar vi på konditionen som en viktig del för hälsan. Ni planerar egna träningsprogram som ni genomför under tre veckor inför Skoljoggen.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet fokuserar vi på konditionen som en viktig del för hälsan. Ni planerar egna träningsprogram som ni genomför under tre veckor inför Skoljoggen.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleven ska kunna sätta upp ett rimligt mål kopplat till genomförande av Skoljoggen, vilket består av en löprunda på 5 km. Eleven ska också kunna planera sin träning mot det uppsatta målet. Efter genomförande av Skoljoggen ska eleven kunna utvärdera sitt resultat mot det uppsatta målet och hur väl det egna träningsprogrammet fungerat. I utvärderingen ska eleven kunna göra relevanta reflektioner kring det uppsatta målet, hur resultatet av Skoljoggen blev samt hur olika faktorer, som exempelvis kondition, träning och kost, påverkat detta.

Arbetssätt

Under lektionerna kommer eleverna att få prova på olika löp- och konditionsträningspass. Vi kommer att prata om hur olika träningsmetoder påverkar kondition och styrka. Vi kommer också att prata om hur en rimlig målsättning kan se ut för att genomföra Skoljoggen, dvs. att gå/jogga en sträcka om 5 km. Eleverna kommer att få planera sin konditionsträning efter en mall i Classroom. I samma dokument skriver eleverna träningsdagbok efter sina genomförda träningspass. Efter genomförandet av Skoljoggen kommer eleverna under lektionstid att få utvärdera sitt mål och resultat samt hur deras träningsprogram fungerat.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån elevens deltagande i lektionerna, inlämnad målsättning, träningsdagbok och utvärdering.

Uppgifter

 • Träningsprojekt Skoljoggen åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Skoljoggen och konditionsträning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse och uthållighet
Orkar till viss del vara delaktig och genomföra hela lektioner med skiftande innehåll.
Visar en relativt god uthållighet och kan delta under hela lektioner med uthållighetsmoment.
Visar en väl utvecklad uthållighet och deltar aktivt hela lektioner med uthållighetsmoment.
Sätta upp mål
Har på ett i huvudsak fungerande sätt satt upp mål för egen träning och genomförande av Skoljoggen.
Har på ett relativt väl fungerande sätt satt upp mål för egen träning och och genomförande av Skoljoggen.
Har på ett väl fungerande sätt satt upp mål för egen träning och och genomförande av Skoljoggen.
Utvärdera
Eleven utvärderar sin träning och sitt deltagande i Skoljoggen med enkla och till viss del underbyggda resonemang kring exempelvis samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa.
Eleven utvärderar sin träning och sitt deltagande i Skoljoggen med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring exempelvis samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa.
Eleven utvärderar sin träning och sitt deltagande i Skoljoggen med välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring exempelvis samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: