Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd och växter i vår närmiljö

Skapad 2020-08-17 14:00 i Kristinelundskolan Östhammar
Klassen gör en fältstudie av vårt närområde och plockar olika växter. De får ta reda på vad de heter genom att titta i Floran och på internet. Därefter pressar vi blommorna för att göra Herbarium att dekorera väggen med.
Grundskola 6 – 5 Biologi Geografi Bild
Vi startar terminen med att lära oss mer om blommor och träd i vår närmiljö!

Innehåll

 

Genomförande

Eleverna får gå ut och plocka fem sorters blommor och blad från växter och fem sorters löv i närområdet. Dessa ska pressas i herbarium. Barnen ska ta reda på vad det är för sort med hjälp av flora och skriva om växterna och bladen. Tipspromenad, ordfläta och film ingår även i uppgifterna.

Vi kommer att:
-gå ut i naturen för att titta på och undersöka olika blommor (fältstudier).
-dokumentera (skriva och rita) våra fältstudier.
-läsa och skriva egna faktatexter.
-samla växter och tillverka ett herbarium

Mål

Du ska:
-kunna namnge minst fem blommor och fem träd.
-kunna genomföra och dokumentera enkla fältstudier
-kunna berätta något om Carl von Linné
-aktivt delta i skapandet av ett herbarium

Bedömning

Du visar att du nått våra mål genom att:
-du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussionerna samt använder biologins begrepp
-du dokumenterar dina fältstudier
-du kan namnge minst fem blommor och fem träd
-du kan berätta något om Carl von Linné

Fältstudie - Pressa blommor

Du behöver:
- Sax
- Påse eller ask till blommorna
- Torkpapper (2 till varje pressning)
- Tidningspapper
- Herbarium


Ta reda på så du inte plockar blommor som är fridlysta.
Klipp eller bryt av stjälken så nära marken som möjligt, så får du med dig så mycket av växten som det går.

När du pressar blommorna ska du helst stänga in dem mellan två pappersark som kan suga ut vätska ur växten. Vi använder gråpapper. Man ska inte använda tidningspapper direkt mot blomman, eftersom trycksvärtan färgar av sig.

Bred ut blommorna som du vill att de ska vara som torkade. Lägg ett nytt torkpapper och några tidningsblad över i herbariumet.  Låt växterna ligga i press så här i några dagar. Hur snabbt de torkar beror på hur varmt det är i rummet och hur mycket fukt det finns i växten. Är det växter med tjocka blad och stjälkar blir du nog tvungen att byta torkpapper minst en gång.

(Instruktioner hämtade från:http://www.ungafakta.se/pyssel/skapa/herbarium/ )

Herbarium

När blomman är torr kan ni montera den på ett kraftigt vitt papper på två olika sätt. Antingen lägger du skyddsfilm av plast över blomma och papper, eller binder du blomman vid pappret med ett klister som heter Marwin. Skyddsfilm är sånt man lägger över skolböckerna ibland. Det finns klister på ena sidan och när man väl tryckt fast det går det inte att få bort. Allt man plastar in med skyddsfilm ligger fast och skyddat, men det kan bli fula rynkor och bubblor ibland.

Man kan tejpa fast blomman mot pappret med remsor man klipper ut själv. Använd inte vanlig tejp –den kan missfärga pappret och gulnar efter ett tag. Det är bättre att använda etikett-klistermärken, som man fäster på syltburkar eller julklappspaket. Klipp tunna remsor och lägg dessa över växtens stjälk, så den ligger pressad mot pappret.

Du kan också välja att spara frön från några växter. Lägg fröna i en liten plastpåse och häfta fast denna vid pappret du monterat blomman på. Sedan skriver du förstås namnet på växten, var du plockat den och när du plockat den.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6

Matriser

Bi Bl Ge
Bi - områdesmatris Blommor och växter

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör växter
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör växter genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör växter genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör växter genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka och använda natur­vetenskaplig information för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget och använder då olika källor samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka och använda natur-vetenskaplig information för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget och använder då olika källor samt för utvecklade resonemang om informa­tionens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka och använda natur-vetenskaplig information för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget och använder då olika källor samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
2
genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plane­ringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plane­ringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plane­ringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
3
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: