Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen 4A kap 1: Taluppfattning

Skapad 2020-08-17 13:55 i Hindås skola Härryda
Pedagogisk planering för: Taluppfattning i MatteBorgen 4A.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under vecka 34-39 kommer vi arbeta med kapitel 1 där vi går igenom taluppfattning. Vi kommer träna på att avläsa bilder av tal, talets uppbyggnad, de olika siffrornas talvärde i fyrsiffriga tal, att ordna tal i storleksordning. Vi kommer även öva på att läsa av tal på en tallinje, använt begreppen före och efter samt leta efter mönster och att fortsätta en talföljd.

Innehåll

Mål för Kapitel 1: Taluppfattning

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 • Ord och begrepp

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

 • tal
 • siffra
 • talsort
 • tusental
 • hundratal
 • tiotal
 • ental
 • tallinje

Syfte och centralt innehåll utifrån Lgr 11

Det här kommer bedömas

 • ditt arbete på lektionerna såväl praktiskt som teoretiskt
 • din medverkan i muntliga diskussioner
 • ditt resultat på testet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik: MatteBorgen 4A kap 1: Taluppfattning

Kap. 1 - Taluppfattning

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: