Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2020-08-17 14:00 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola F – 1
I svenskämnet har skönlitteratur en särskild ställning. Genom att läsa skönlitteratur får vi möjlighet att leva oss in i andra situationer, kulturer och tidsåldrar än de vi möter i vardagen. Att lära sig läsa, tolka och analysera är en viktig del av din personliga utveckling. Minnestekniker är något som är bra att kunna när du läser skönlitteratur vi kommer att träna på detta under höstterminen.

Innehåll

Kom ihåg! Men hur?

De flesta tänker nog att de har bra eller dåligt minne. Men faktum är att det inte är riktigt så det fungerar. Minnet handlar nämligen mycket om att placera saker rätt i hjärnan från början, för att du ska kunna plocka fram rätt minne vid rätt tillfälle.

Dina minnen är tätt kopplade till dina sinnen. Om du ska kunna lära på bästa sätt måste du veta hur du ska koppla på sinnena syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Det hjälper också om du är intresserad av det som du ska lära dig.

I detta arbetsområde ska du lära dig om minnestekniker och en del om dina sinnen. Det gör du med hjälp av text, videoklipp, diskussion, eget skrivande och skapande.

Kunskapskrav i detta område

  • Läsa med flyt genom använda lässtrategier

  • Resonera om verks budskap och beskriva sin läsupplevelse

  • skriva texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation

  • Samtala om bekanta ämnen genom ställa frågor och framföra egna åsikter

 

Beskrivande ord

Hur ser du ut? Hur känner du dig? Hur gick det på matchen i helgen? När du besvarar de tre frågorna kommer du att göra det genom att använda dig av ord ur ordklasserna adjektiv och adverb. Adjektiv och adverb är nämligen beskrivande ord.

I det här arbetsområdet får du lära dig mer om beskrivande ord. Adjektiv och adverb är sådana. Adjektiv och adverb är nämligen ordklasser som har till uppgift att beskriva andra ord. En text utan adjektiv och adverb kan jämföras med den svartvita bilden ovan. Utan färg blir bilden inte lika full av liv. Samma sak gäller språket. En text utan adjektiv och adverb säger inte lika mycket som en text med adjektiv och adverb. De beskrivande orden gör att texten kommer till liv.

Kunskapskrav  i detta arbetsområde

Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och handling

 Ledtrådar och villospår

I det här arbetsområdet ska du få bekanta dig med deckargenren på många sätt. Du ska läsa texter om deckare, dialog och styckeindelning. Aktiviteterna handlar om hur du skriver en levande berättelse, och bygger upp en trovärdig miljö och tydliga karaktärer. Detta gör du med hjälp av dialoger och ett målande språk. Du får också träna på styckeindelning för att göra texten tydligare och lättare att läsa. Arbetsområdet avslutas med att du med hjälp av dina nya och gamla kunskaper skriver ett kapitel i en egen deckare.

 

Kunskapskrav i detta arbetsområde

Ge omdömen och bearbeta texter

  • Visa läsförståelse genom sammanfatta och kommentera texter

  • Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

  • Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och handling

Tyst! Jag ser på tv!

I det här arbetsområdet ska du dyka in i tv-världen. Du ska lära dig mer om tv-serier, reality-tv och dokusåpor. Du ska undersöka vilka tv-serier som är mest populära, analysera en tv-serie och en dokusåpa, skriva ett ansökningsbrev till en dokusåpa och till sist spåna fram en idé till en egen dokusåpa och skapa en trailer till den.

Kunskapskrav i detta arbetsområde

Resonera om verks budskap och beskriva sin läsupplevelse

  • Skriva texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation

  • Söka, välja ut och sammanställa information. Resonera om informationens användbarhet

  • Kombinera text med estetiska uttryck för att förstärka och levandegöra budskap

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: