Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap & organisation: Coachande ledarskap

Skapad 2020-08-17 13:58 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Under den här delen av kursen, block 2, kommer du att få lära dig hur man leder med hjälp av ett coachande förhållningssätt

Innehåll

Ledarskap & organisation

 

Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

 

De delar av ämnets mål vi kommer att arbeta med under denna del är:

1.    Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.

2.    Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet. Samt förmåga att använda dessa.

 

3.    Kunskaper om olika former av ledarskap.

4.  Förmåga att leda och organisera en verksamhet.

 

Preliminär tidsram och examinationsform


Vecka

Lektion 1, mån.

Lektion 2, ons.

35

 

Quiz, Kjell Enhager, individuella samtal

36

Kjell Enhager, individuella samtal

Kjell Enhager, individuella samtal,    Start Coachande samtal, Genomgång av häftet “VART ÄR DU PÅ VÄG”

37

Genomgång av häftet,             NÖHRAS & BÖRAS

Quiz, “VART ÄR DU PÅ VÄG”, 

Börja öva på coachning, ställa öppna frågor.

38

Börja coacha med lappar, arbeta med känslor, genomgång av hjärnan.

Fortsätta med Coachning, Fokus på känslor.

39

Övning, repetition coachande samtal

Övning, repetition coachande samtal

40

Övning, repetition coachande samtal

Övning, repetition coachande samtal

41

Övning, repetition coachande samtal

Examinerande coachande samtal

42

Examinerande coachande samtal

Examinerande coachande samtal

     

 

Uppgifter

 • Coachande samtal

 • Skugguppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  Led  -
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
  Led  -
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
  Led  -
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
  Led  -

Matriser

Led
Ledarskap & organisation: Coachande ledarskap

Ämnets mål

E
C
A
Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.
Eleven tillämpar översiktligt begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller utövar eleven ledarskap på en enkel nivå.
Eleven tillämpar utförligt begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller utövar eleven ledarskap på en utförlig nivå
Eleven tillämpar utförligt och nyanserat begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller utövar eleven ledarskap på en utförlig och nyanserad nivå. utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang.
Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet. Samt förmåga att använda dessa.
Eleven leder på ett enkelt sätt individer och grupper inom en organiserad verksamhet. Eleven kan också tillämpa former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation, på en enkel nivå.
Eleven leder på ett utförligt sätt individer och grupper inom en organiserad verksamhet. Eleven kan också tillämpa former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation, på en utförlig nivå.
Eleven leder på ett utförligt & nyanserat sätt individer och grupper inom en organiserad verksamhet. Eleven kan också tillämpa former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation, på en utförlig och nyanserad nivå.
Kunskaper om olika former av ledarskap.
Eleven tillämpar på olika ledarskapsformer och visar i tillämpade situationer vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven tillämpar med viss säkerhet sätt olika ledarskapsformer och visar i tillämpade situationer med viss säkerhet vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven tillämpar med säkerhet sätt olika ledarskapsformer och visar i tillämpade situationer med säkerhet vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Förmåga att leda och organisera en verksamhet.
Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet.
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder, med viss säkerhet, för att leda och organisera en verksamhet.
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder, med säkerhet, för att leda och organisera en verksamhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: