Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - HT6

Skapad 2020-08-17 14:06 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 6 – 0 Engelska
Höstterminens arbete med engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 6

Rubrik 1

E
C
A
Lyssna och förstå/Läsa och förstå
Innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Redogöra för förståelse
Genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I enkel form och med godtagbart resultat.
I enkel form och med tillfredsställande resultat.
Översiktligt och med gott resultat.
Läs- och hörstrategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda någon strategi.
Du kan i viss utsträckning välja och använda strategier.
Du kan i viss utsträckning välja och använda strategier.
Välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Med viss relevans
På ett relevant sätt.
På ett relevant och effektivt sätt
Samtala och kummunicera med skrift
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala och skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förtydliga
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Du kan göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Du kan göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Du kan göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kommunicera i tal och skrift
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kommunikativa strategier
Välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda sig av någon strategi.
Du kan välja och använda sig av några olika strategier.
Du kan välja och använda sig av flera olika strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: