Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söndrumsskolan 7-9 Terminsplan HT-20

Skapad 2020-08-17 14:07 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Här kan du se hur du kan förbereda dig inför varje vecka, vilken utrustning du kan behöva och vad det huvudsakliga lektionsinnehållet kommer att vara på dina lektioner i IdH. Du hittar också redovisnings- och kompletteringstillfällen här samt bedömningsmatris.

Innehåll

Idrott och Hälsa: Terminsplanering ht-20 200817

 

Vecka  Söndrumshallen/Sockerbiten          Övrigt  

 

Uteperiod 

 

34 Teori/Simning/Planering 

35 Simning*Livräddning*Komplettering simning 

36 Samarbetsövningar/Bollspel/Exkursion åk7, on 2/9 

37 Friidrott/Friidrott 

38 Orientering/Orientering 

39 Orientering/Bollspel/OL* i Möllegård11.30-15.15må åk8, ti åk 6, on åk7, to åk9 

40 Konditionstest/Friluftsliv* 

41 BollspelKonditionstest* 

Inneperiod        

                 

42 Redovisning FoU*Racketspel FoU = Friluftsliv och utevistelse 

Komplettering orientering och konditionstest  

43 Racketspel/Styrka/konditionKomplettering simning 

44 HÖSTLOV

45 Gymnastikens HusStyrka/Kondition/Lek 

46 Racketspel/Styrka/Kondition/Förberedelse kafésamtal 

47 Kafésamtal*Racketspel 

48 Ultimate frisbee/Styrka/KonditionLlek 

49 Gymnastikens Hus/Dans 

50 Dans/Racketspel 

51 Elevplanering/Dans* 

52 Skolavslutning 

   

* Obligatoriska moment, utöver rörelse, som bedöms och är betygsgrundande.  

 

Åk 6: Skriftliga uppgifter: Utvärdering av friluftsliv och utevistelse; Kafésamtal om begrepp, träningsformer och hälsa. 

 

Åk 7: Skriftliga uppgifter: Utvärdering av friluftsliv och utevistelse; Kafésamtal om idrottsskador, förebyggande och rehabiliterande samt hälsa. 

 

Åk 8: Skriftliga uppgifter: Utvärdering av friluftsliv och utevistelse; Kafésamtal om rörelseträning, hälsa och ohälsa/dopning. 

 

Åk 9: Skriftliga uppgifter: Utvärdering av friluftsliv och utevistelse; Kafésamtal om jämställd idrott, physical literacy och hälsa. 

 

Dans åk6: Oh Susannah* 

Dans åk7: Amerikansk polka* 

Dans åk8: Familjeschottis* 

Dans åk9: Pariserpolka* 

 

 

 

Förmågor

E - C - A

Bedömning ht/vt (endast)

Rörelse

Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och miljöer inklusive vatten, och

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/ relativt väl/ väl till aktiviteten. och sammanhanget. 

Terminernas aktiviteter: 

Simning olika simsätt + vattenaktiviteter, bollteknik, lagbollspel, racketspel, lekar, löpning, friidrott, fysträning, konditionstest, gymnastik, skridskoteknik, mångkamp.

förmåga vid rörelser till musik och i danser.

 

I danser och  rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del/ relativt väl/ väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. 

Ringdanser, dansverkstad, moderna danser, rörelser till musik vid olika typer av fysisk träning.

Simkunnighet

Denna förmåga är en förutsättning för betyget E eller högre och följer sammanfattnings-betyget i övrigt.

 

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Simaktiviteter på Simstadion/Brottet ht/vt.

Hälsa och livsstil

Förmåga att planera, praktiskt genomföra och

Eleven kan på ett i huvudsak/ relativt väl/ väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Förberedelse och planering inför konditionstest och övriga aktiviteter som ingår i ämnet idh. Planering och genomförande av egen träning, ev. planera och leda träning för andra.

Ansvar för ev. återtagning av missade moment.

Hälsouppgift åk7, 8 och 9.

värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, och

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och för då enkla/ utvecklade/ välutvecklade och till viss del/ relativt väl/ väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Kafésamtal, egen utvärdering av kondition i samband med konditionstest och Vårtrampet, inlämningsarbeten: höstuppgift och hälsouppgift åk7-9.

 

förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 

Eleven kan på ett i huvudsak/ relativt väl/ väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla/ utvecklade/ välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 

Praktiskt säkerhetstänkande under lektioner och friluftsdagar, kafésamtal, inlämningsarbeten: höstuppgift / vinteruppgift, hälsouppgift åk7-9.

Friluftsliv och utevistelse

Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/ relativt god/ god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. 

Alla friluftsdagar och utomhusaktiviteters genomförande, 

Inlämningsarbeten: höstuppgift / vinteruppgift åk7-9.

 

förmåga att orientera sig i okänd miljö, och

 

 

Dessutom kan eleven med viss/ relativt god/ god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Inlämningsarbete höstuppgift, Orienteringsträning i Hallägraskogen/ 

orienteringsdag Möllegård/

orienteringsdag Vilshärad

förmåga att hantera nödsituationer på land och i vatten.

Denna förmåga är en förutsättning för betyget E eller högre och följer sammanfattnings-betyget i övrigt.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Livräddningsträning i och vid vatten.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: