Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAKK- Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Skapad 2020-08-17 14:06 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi har alla ett språk inom oss och språket är ett verktyg dels för tanken men framför allt kommunikationen. Det är en trygghet för alla att kunna bli förstådd och det stärker självförtroendet att kunna kommunicera. Tecken ger barnen ett språkligt redskap för att kunna samspela och kommunicera. Vi på skutan arbetar aktivt dagligen med tecken.

Innehåll

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

-  ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

-  svenskt teckenspråk, (om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,)

Syftet med arbetet med TAKK  är att ge barnen ett kompletterande språkligt verktyg för att kunna samspela och kommunicera med varandra. Samt att stärka deras självförtroende till kommunikation. 

Vi arbetar dagligen med TAKK på många olika sätt. Vi använder det dels i den vardagliga kommunikationen med barnen men även genom olika teckenlekar. Dessa lekar kan både lekas i en grupp med två barn som i en stor grupp med barn. Vi sjunger sånger med tecken och barnen kan skanna qr-koder och se och lyssna på en saga som är teckentolkad och de kan även skanna qr-koder och se och lyssna på barnsånger som är teckentolkade. Vi tecknar även när vi läser böcker och flanosagor. 

Vi arbetar med TAKK dagligen och kommer till att reflektera tillsammans med barnen en bit in i arbetet.

TAKK kommer till att användas med alla barnen på skutan.

Tina ansvarar för genomförandet och för dokumentationen. Alla pedagogerna  analyserar och reflekterat en bit in i arbetet med tecken. Detta eftersom det inte finns ett slut på arbetet utan det är ett arbete som kommer till att fortlöpa hela tiden. 

Målet är att främja barnens samspel och kommunikation och stärka deras självförtroende till att kommunicera med varandra. Att bygga en bro för kommunikation mellan de barn som har  ett bra verbalt språk och de barn som ännu inte hunnit få ett utvecklat verbalt språk. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
    Lpfö 18
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: