Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australien åk 7

Skapad 2020-08-17 14:10 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Engelska
Vi ska arbeta med Australien.

Innehåll

 

 

 

pedagogisk planering

 

Australia v.35-43

 

 

 

Under det här temat kommer vi att arbeta med att utöka ordförrådet, lära oss om några viktiga delar i australiensk kultur samt göra ett grupparbete om en påhittad drömskola. Vi kommer att utgå från kapitlet ”Down Under” men även arbeta med annat material. Bland annat ska vi se och diskutera några episoder från UR’s filmatisering ”Holly´s heroes” som handlar om en elev som flyttar till en skola i Australien.  Mycket av undervisningen kommer att bestå av muntliga diskussioner och samtal. Vi kommer att ägna tid åt att lära oss hantera skolmaterialet ”Magic” på elevernas ipad.

 

 

 

 

 

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 

 

 

De förmågor som vi vill utveckla med arbetsområdet är följande:

 

 

 

·     Kunskaper om hur det är att bo i engelskspråkiga länder (framför allt    Australien) och lära oss om deras kultur.

 

·     Tilltro till sin förmåga att använda språket i både tal och skrift

 

·     Våga uttrycka åsikter och känslor

 

·     Anpassa språket till olika situationer, både i tal och skrift

 

·     Förbättra den grammatiska delen av språket

 

 

 

Ur det centrala innehållet kommer följande att behandlas:

 

 

 

·                            Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar

 

·                            Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i både talat och skrivet språk.

 

·                            Samtala och diskutera

 

·                            Uttrycka sina åsikter, känslor och framtidsplaner

 

·                            Muntligt och skriftligt berättande, beskrivningar och instruktioner

 

·                            Språkliga strategier som t.ex. omformuleringar

 

·                            Grammatiska företeelser och fasta uttryck

 

·                            Använda språkliga strategier för att förstå, göra sig förstådd och bidra till samtalets flöde

 

·                           Samtala, diskutera

 

 

 

Förväntade kunskaper:

 

 

 

·                Ordförråd:         Vi utökar ordförståelsen från texterna i Magic och filmen vi ser på.

 

 

 

·                Tal och skrift:   Samtal och diskussioner under hela temat. Även en muntlig presentation i mindre och större grupp. Mindre skriftliga texter kring kapitlet och en längre presentation om drömskolan.

 

 

 

·                Kultur:            Kulturen i Australien kommer att diskuteras. Det förväntas att eleverna ska kunna känna till en del om Australien och jämföra det australienska skolsystemet med det svenska.

 

 

 

 

 

·                Grammatik: Repetera böjning av verbet be (am, are, is). Kunna have got/haven´t got.

 

 

 

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 

-          Grupparbete, både muntlig diskussion och skriftliga arbeten

 

-          Hörövningar, från film, kamrater, lärare och upplästa texter från boken.

 

-          Läsförståelseövningar

 

-          Skrivarbete om en drömskola och en jämförelse mellan det australiensiska skolsystemet och vårt.

 

 

 

Bedömning

 

 

 

Bedömning kommer att ske löpande i lektionssammanhang kring samtliga moment genom muntlig feedback. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt test där vi bedömer ordförråd, skrift och grammatik.

 

 

 

 

 

Betygskriterier:

 

Område

E

C

A

 

 

 

Förstår det huvudsakliga innehållet i enklare talad och skriftlig engelska.

 

Uppfattar och redogör enkelt för tydliga detaljer i enklare talad och skriftlig engelska.

 

 

 

Kan underlätta sin förståelse genom att använda någon språklig strategi

 

 

 

Formulerar sig enkelt, begripligt och ganska sammanhängande.

 

 

 

 

 

 

Diskuterar översiktligt den australiensiska kulturen

 

 

Kan göra enklare jämförelser med egna erfarenheter

 

 

 

 

Förstår huvudsakliga innehållet i talad och skriven engelska

 

 

 

Uppfattar och redogör väl för väsentliga detaljer i talad och skriftlig engelska

 

 

 

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

 

 

Formulerar sig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Kan med visst flyt anpassa språket efter syfte, mottagare och situation

 

 

Diskuterar utförligt den australiensiska kulturen

.

 

 

Kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter

 

Förstår både helhet och detaljer i talad och skriftlig engelska.

 

 

Uppfattar och redogör väl för- samt diskuterar innehållet ur olika synvinklar.

 

 

 

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

 

 

Formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande med flyt. Kan anpassa språket relativt väl efter syfte, mottagare och situation

 

 

Diskuterar utförligt och nyanserat den australiensiska kulturen

 

 

Kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter

 

 

 

 

 

Lektionsplanering

 

 

 

Vecka 35-36

 

 Lyssna, läsa och diskutera texten “Walkabout”.

 

Grammatikövnningar kring verbet be (am,are, is)

 

 

 

Vecka 37

 

Lyssna, läsa och diskutera texten “Australia”.

 

Skriva en kortare faktatext

 

 

 

Vecka 38

 

Redovisa din faktatext i mindre grupp

 

Se ett avsnitt av Holly´s heroes och diskutera

 

Grammatikövningar kring have got/haven’t

 

 

 

 

 

Vecka 39

 

Lyssna, läsa och diskutera texten “Straight talk”.

 

Se ett avsnitt av Holly´s heroes och diskutera

 

Hörförståelse.

 

 

 

Vecka 40

 

Lyssna, läsa och diskutera texten “The toothbrush”.

 

Se ett avsnitt av Holly´s heroes och diskutera

 

Läsförståelse.

 

 

 

Vecka 41-43

 

Jämförelse mellan det australiensiska skolsystemet och det svenska.

 

Grupparbete. Skapa en drömskola. Diskutera, skriva ner och redovisa.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: