Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-08-17 14:13 i Hindås skola Härryda
Tema rymden åk 1-3
Grundskola F – 3 Historia NO (år 1-3) Bild
Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Under de kommande veckorna kommer vi arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om Big Bang, solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen.

Innehåll

 

Syfte

Att utveckla nyfikenhet, intresse och kunskap om universum. Vi kommer samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

 

Mål för eleverna

Detta vill vi att du ska känna till

 • Hur universum skapades (big bang),
 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet,
 • Månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne,
 • Känna till någon eller några planeter i vårt solsystem
 • Namnge någon stjärnbild, 
 • Hur det blir dag och natt,
 • Skriva en enkel faktatext och redovisa muntligt i grupp.
 • Använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i arbetet om rymden

 

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar,
 • arbeta enskilt, i par och i grupp,
 • använda våra kroppar för att förklara himlakropparnas rörelser, månens olika faser, dag och natt,
 • läsa och skriva enkla faktatexter
 • titta på faktafilmer,
 • använda oss av begreppen: solsystemet, gravitation, nymåne, fullmåne, halvmåne, stjärnbild, universum, vintergatan, galax, planeter, Tellus, asteroid, meteorit, omloppsbana, himlakroppar
 • vi kommer att arbeta både praktisk och teoretiskt.
 • redovisa våra kunskaper i mindre grupper i slutet av temat.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra,
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna,
 • medverka till att identifiera månens olika faser 
 • med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet.
 • delaktighet i grupparbete och på genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

Hi NO Bl
No-ämnen årskurs 1-3

Röd
Gul
Grön
Förmåga att hantera information samt begrepp.
 • NO  1-3
Du vet att solen är större än jorden som i sin tur är större än månen.
Du vet att jorden kretsar runt solen.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Ny aspekt

Hi NO Bl
Rymden

Begreppsförmågan
Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
 • Sv   3
 • NO
Vet vilka de olika begreppen är i arbetsområdet, men behöver hjälp och vägledning för att förstå innebörden och kunna sätta in dem i olika sammanhang.
Förstår innebörden av de begrepp som används inom arbetsområdet och kan sätta in dem i olika sammanhang.

Kunskaper utifrån centrala innehållet.

 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • NO   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO   3   Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Solens, jordens och månens rörelse i förhållande tillvarandra.
Du har förmågan att med hjälp och stöd av bilder beskriva för hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur ett år, en månad samt dag och natt har med solens, jordens och månens rörelser att göra.
Du har förmågan att utförligt beskriva för hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Du kan dessutom använda rätt begrepp vid redogörelse av hur ett år, en månad samt dag och natt har med solens, jordens och månens rörelser att göra.
Söka fakta och skriva faktatexter
Du har förmågan att med stöd söka relevant fakta ur en text. Du kan delvis skriva faktatexter med egna ord där du använder enstaka begrepp. Du behöver bli bättre på att bearbeta dina texter för att inte slarva med stor bokstav och punkt.
Du har förmågan att på egen hand söka relevant fakta ur texter. Du skriver längre faktatexter med egna ord där du använder relevanta begrepp i rätt sammanhang. Du bearbetar dina texter och använder stor bokstav och punkt på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: