Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Z kap 1-2

Skapad 2020-08-17 14:14 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
I kapitel 1 kommer vi arbeta med taluppfattning och tals användning. Det innefattar talmängder, negativa tal, potenser, räkna med potenser, små tal och tiopotenser och räkna med tiopotenser. Kapitel 2 behandlar området algebra. Uttryck och mönster, förenkling av uttryck, ekvationer, procent och ekvationer, samt proportion.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Det här ska du arbeta med

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Problemlösning

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Du ska visa kunskaper om 

 

 • hur vårt talsystem är indelat i grupper
 • utföra beräkningar med negativa tal
 • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform
 • utföra beräkningar med tal i potensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitel 1
 • i algebran får du lära dig om egenskaper hos och användning av variabler
 • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer
 • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebratiskt
 • förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser
 • metoder att lösa ekvationer och pröva lösningar
 • använda ekvationer för att lösa problem
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitel 2 

 

Så här kommer vi att arbeta

 • ha genomgångar
 • arbeta i boken Matematikboken kapitel 1 och 2
 • arbeta med problemlösning
 • diskutera
 • arbeta i matteappen

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och när du räknar uppgifter på lektionerna.

Du kommer också att göra ett skriftligt prov efter kapitel 1 och ett prov efter kapitel 2

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: