Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Åk 7 Tal PRIO 7 B

Skapad 2020-08-17 14:17 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Välkomna, klass , till Kapitel 2: Tal! Ni ska få fördjupa er i området Taluppfattning, som är grunden till alla beräkningar som ni gör!

Innehåll

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen.

Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Ljudfiler till bokens alla kapitel finns på följande sida:  https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/prio-matematik-7-9-upplaga-1-S3182678/ljudfiler/

Vill du träna mer finns en bra sida att jobba med digitalt:   matteva.fVeckoplanering i matematik Kap 2 Tal för klass

    

Planering 7 B

Se till att alltid ligga i fas med planeringen, se ”Läxor” så du vet hur du ska göra.

Använd lektionstiden effektivt så blir det inte mycket läxa. Mattelärare finns på läxhjälpen må-ons.

Veckoplanering i matematik Kap2. För 7 

 

 

 

 

Vecka

 

Måndag

10.15-11.25

70 min

B301

Tisdag

09.15-10.05

50 min

B238

Tisdag

11.55-12.40

45 min

B301

Onsdag

14.45-15.40

55 min

B238

Torsdag

10.25-11.00

35 min

C207

 

Läxor

34

 

 

 

 

Bokutdelning

Uppvärmning inför kap.2

 

35

Kap 2

2.1 Siffror och tal

 

2.2

Räkna med 10,100,1000

2.1 2.2- öva på.

Själv arbeta med uppgifterna i boken,övningsblad osv

Kunskapmatriser

 

36

2.3 Addition och subtraktion

2.4 Multiplikation och division

2.3 2.4- öva på

Själv arbeta med uppgifterna i boken,övningsblad osv

Diagnos /testa sig själv

 

37

kartläggare 

2.5Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

 

38

2.6   Prioriteringsregler

Problemlösning

2.6 prioriteringsregler

temadagar

temadagar

 

39

2.7 Primtal och delbarhet

2.8 Avrundning

2.7 2.8 -öva på

Själv arbeta med uppgifterna i boken,övningsblad osv

testa sig själv ,kunskapsmatriser

 

40

Sammanflätning av kap 2

E-test

Ingen lektion

Utveckling samtal

Problemlösning

Problemlösning

 

41

 

Prov

 Kapitel 2

 

 

 

 

 

 

VECKPLANERING I MATEMATIK  KAP.2  För 7B

 

 Länkar till videos:

Naturliga tal och decimaltal:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/naturliga-tal-och-decimaltal

 

Positionssystemet och decimaltal:

https://www.youtube.com/watch?v=TtQMMfi7PWw&feature=youtu.be

Multiplikation med 10, 100, 1000:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/multiplikation-med-10-100-och-1000

 

De fyra räknesätten:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/de-fyra-raknesatten

 

Multiplikation med decimaltal:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/multiplikation-med-decimaltal

https://www.youtube.com/watch?v=hJAuRmQMIQs

 

Multiplikation och division med små tal

https://www.youtube.com/watch?v=y0gUm84cNWU&t=267s

 

Avrundning och överslagsräkning:

 http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/avrundning-och-overslagsrakning

 

           Lärandemål 

      Under momentet skall du få lära dig att:

 •  Räkna med 10, 100, 1000
 •  Ställa upp additioner, subtraktioner, multiplikationer och divisioner
 •  Multiplicera och dividera med tal mellan 0 och 1
 •  Använda prioriteringsreglerna
 •  Faktorisera tal
 •  Primtalsfaktorisera
 •  Avrunda på ett lämpligt sätt
 •  Överslagsräkna

 

     Begrepp att kunna förstå, förklara, och använda

     Siffra, tal, positionssystem, decimaltal, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare,

     nämnare, kvot, prioriteringsregler, udda tal, jämna tal, primtal, avrundning, närmevärde, överslagsräkning

 

Undervisning

·         enskilt arbete

·         lärarledda gruppdiskussioner

·         problemlösning i gruppform

 

     Bedömning

    Bedömning sker fortlöpande på lektioner, både muntligt och skriftligt.

     Skriftligt prov 

 

    Förmågorna som bedöms är:

      Begreppsförståelse: Hur du använder de matematiska begrepp vi lär oss för att lösa bekanta och nya problem, samt hur du använder och  resonerar kring kopplingen mellan matematiska uttrycksformer (ord, symboler, bilder, tabeller, diagram, tabeller, koordinatsystem).

      Metoder:  Att du kan välja lämpliga/effektiva metoder för olika problem, och att du kan använda metoderna vi lär oss på rätt sätt.
      Problemlösning:  Att du kan välja lämpliga strategier och metoder som är anpassade till problemet, och resonera kring olika strategier,               metoder, och ditt svars rimlighet. 
      Resonemang: Hur du framför egna och bemöter andras matematiska argument för att komma vidare i lösningen till ett problem. 
      Kommunikation: Hur tydligt och effektivt du använder matematiska uttrycksformer i dina redovisningar (skriftligt och muntligt).

 

 

     Centralt innehåll från Läroplanen:

 
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: