Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söndrumsskolan Åk 6 Terminsplan HT-20

Skapad 2020-08-17 14:14 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Här kan du se hur du kan förbereda dig inför varje vecka, vilken utrustning du kan behöva och vad det huvudsakliga lektionsinnehållet kommer att vara på dina lektioner i IdH. Du hittar också redovisnings- och kompletteringstillfällen här samt bedömningsmatris.

Innehåll

Idrott och Hälsa: Terminsplanering ht-20 200817

 

Vecka  Söndrumshallen/Sockerbiten        Övrigt

 

Uteperiod 

34 Teori/Simning/Planering 

35 Simning*/Livräddning*/Komplettering simning 

36 Samarbetsövningar/Bollspel/Exkursion åk7, on 2/9 

37 Friidrott/Friidrott 

38 Orientering/Orientering 

39 Orientering/Bollspel/OL* i Möllegård11.30-15.15må åk8, ti åk 6, on åk7, to åk9 

40 Konditionstest/Friluftsliv* 

41 Bollspel/Konditionstest* 

 

Inneperiod

                         

42 Redovisning FoU*/Racketspel FoU = Friluftsliv och utevistelse 

Komplettering orientering och konditionstest  

43 Racketspel/Styrka/Kondition                         Komplettering simning 

44 HÖSTLOV

45 Gymnastikens Hus/Styrka/Kondition/Lek 

46 Racketspel/Styrka/Kondition/Förberedelse Cafésamtal 

47 Cafésamtal/Racketspel 

48 Ultimate frisbee/Styrka/Kondition/Lek 

49 Gymnastikens Hus/Dans 

50 Dans/Racketspel 

51 Elevplanering/Dans* 

52 Skolavslutning

   

* Obligatoriska moment, utöver rörelse, som bedöms och är betygsgrundande.  

 

Åk 6: Skriftliga uppgifter: Utvärdering av friluftsliv och utevistelse; Kafésamtal om begrepp, träningsformer och hälsa. 

 

Åk 7: Skriftliga uppgifter: Utvärdering av friluftsliv och utevistelse; Kafésamtal om idrottsskador, förebyggande och rehabiliterande samt hälsa. 

 

Åk 8: Skriftliga uppgifter: Utvärdering av friluftsliv och utevistelse; Kafésamtal om rörelseträning, hälsa och ohälsa/dopning. 

 

Åk 9: Skriftliga uppgifter: Utvärdering av friluftsliv och utevistelse; Kafésamtal om jämställd idrott, physical literacy och hälsa. 

 

Dans åk6: Oh Susannah* 

Dans åk7: Amerikansk polka* 

Dans åk8: Familjeschottis* 

Dans åk9: Pariserpolka* 

 

Förmågor

E - C - A

Bedömning ht/vt (endast)

Rörelse

Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och miljöer inklusive vatten

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/ relativt väl/ väl till aktiviteten. 

Terminernas aktiviteter: 

Simning olika simsätt + vattenaktiviteter, bollteknik, lagbollspel, racketspel, lekar, löpning, friidrott, fysträning, konditionstest, gymnastik, skridskoteknik, mångkamp.

och förmåga vid rörelser till musik och i danser.

 

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del/ relativt väl/ väl sina rörelser till takt och rytm. 

Ringdanser, dansverkstad, moderna danser, rörelser till musik vid olika typer av fysisk träning.

Simkunnighet

Denna förmåga är en förutsättning för betyget E eller högre och följer sammanfattnings-betyget i övrigt.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Simaktiviteter på Simstadion/Brottet ht/vt.

Hälsa och livsstil

Förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla/ utvecklade/ välutvecklade och till viss del/ relativt väl/ väl underbyggda underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Kafésamtal, egen utvärdering av kondition i samband med konditionstest och Vårtrampet, inlämningsarbete höstuppgift åk6 och hälsouppgift åk6.

och 

förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 

Eleven kan ge enkla/ utvecklade/ välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. 

Praktiskt säkerhetstänkande under lektioner och friluftsdagar, kafésamtal, inlämningsarbete höstuppgift / vinteruppgift, hälsouppgift åk6

Friluftsliv och Utevistelse

Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

 

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss/ relativt god/ god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. 

Alla friluftsdagars- och utomhusaktiviteters genomförande, 

inlämningsarbete höstuppgift / vinteruppgift åk6,

 

förmåga att orientera sig i känd miljö, och

 

 

Dessutom kan eleven med viss/ relativt god/ god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Inlämningsarbete höstuppgift

Orienteringsträning iHallägraskogen/ 

orienteringsdag Möllegård/

orienteringsdag Vilshärad

förmåga att hantera nödsituationer på land och i vatten.

Denna förmåga är en förutsättning för betyget E eller högre och följer sammanfattnings-betyget i övrigt.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Livräddningsträning i  och vid vatten.

 

Matriser

Idh
Söndrumsskolan Idh åk 6

Rörelse

Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och miljöer inklusive vatten.
E
C
A
Deltagande och Rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Dans
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simkunnighet
Denna förmåga är en förutsättning för betyget E eller högre och följer sammanfattnings-betyget i övrigt.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

Förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, och förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet.
E
C
A
Hälsa och Träningslära
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beskriva Risker
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Friluftsliv och Utevistelse

Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och förmåga att hantera nödsituationer på land och i vatten.
E
C
A
Friluftsaktiviteter
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hantera Nödsituationer vid Vatten
Denna förmåga är en förutsättning för betyget E eller högre och följer sammanfattnings-betyget i övrigt.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: