Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor & berättande Ensittarevägens förskola 20/21

Skapad 2020-08-17 14:16 i Ensittarevägens förskola Partille
Förskola
Skriv temats/projektets namn i rubriken och lägg till passande bild i ingressbilden.

Innehåll

Prioriterat utvecklingsområde för Björndammens förskolor 

Alla barn i våra förskolor har rätt att få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande

 

Alla barn i våra förskolor har rätt att möta personal som arbetar för att motverka könsmönster som begränsar deras utveckling, val och lärande 

 

VAR ÄR VI?

Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen

Samlad beskrivning utifrån kartläggning och analys av nuläge.

Vi har inventerat i vad vi har för böcker. De avdelningarna som tidigare haft de äldre barnen saknade fysiska böcker för de yngre barnen. Böcker som motverkade könsmönster fanns det några få av. Däremot har vi sett att det finns på Polyglutt om man söker på “normkreativa böcker”.

 

Miljöer

Inne: Läshörna, boklåda, bokhylla, korg med böcker vid soffa, på fönsterbräda, bokhylla vid fåtöljer, låda med böcker vid soffan i lekhallen, myshörna med sänghimmel och kudde att sitta på, QR-koder vid fåtöljer, bibliotek. Böcker finns i flera rum. Kan vi ha böcker/bilder i samtliga rum? T.ex. skapande, färglära etc. i målarrum/ateljé.

Ute: Läshörna, boklåda, QR-koder i läshörna.

Vi har inventerat i vad vi har för böcker. De avdelningarna som tidigare haft de äldre barnen saknade fysiska böcker för de yngre barnen. Böcker som motverkade könsmönster fanns det några få av. Däremot har vi sett att det finns på Polyglutt om man söker på “normkreativa böcker”.

Reflektion: Placering är viktigt! Var stimulerar vi barnen bäst i vår miljö?! Gör barnen delaktiga. Hur vill de att det ser ut i läshörnan? 

 

 

VART SKA VI?

Vilka av läroplanens mål ska vi fokusera på?

"Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa"

"Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande"

"Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande"

"Arbetslaget ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val"

  

Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta mål?

Pedagoger och barn läser/erbjuder dagligen böcker/objektsagor både digitalt och fysiskt.

Barn och pedagoger använder våra läshörnor dagligen.

Böcker finns i våra olika miljöer.

Höra barnen diskutera könsmönster-frågor såsom Kan vi vara två mammor i leken?

Vi erbjuder böcker där vi kan skapa diskussioner kring könsmönster.

 

Vilken del i vår Likabehandlingsplan ska vi arbeta med?

Likabehandlingsgruppen arbetar vidare med detta. 

 

 

 

HUR GÖR VI?

Vilket arbetssätt och metoder ska vi använda oss av?

Polyglutt, Qr-koder, objekt sagor och böcker. För att koppla på könsmönster, så kan man byta ut "gubben mot en gumma".

 

Hur skapar vi en miljö där barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära står i fokus?

Qr koder och böcker finns tillgängligt i de olika miljöerna, för att skapa tillgänglighet och möjligheter. Ipad finns tillgängliga för barnen för att utforska Qr koder och Polyglytt.

 

Hur blir barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Lärplattan ligger tillgänglig för barnen att använda de när man vill. Böcker är tillgänglig i de flesta miljöer för att skapa tillgänglighet.

 

Metoder för dokumentation? Vilka situationer ska dokumenteras?

Ha lärplattan tillgänglig med tillgång till Polyglutt och QR-koder. Varje arbetslag ansvarar för att skapa en rutin. Dokumentera användandet av lärplattan. Vilka barn använder lärplattan?

Dokumentera aktiviteten och sedan reflektera över bilderna och aktiviteten tillsammans med barnen en gång i veckan. Vad har barnen fått med sig? Hur arbetar vi vidare härifrån? Varje arbetslag ansvarar för att skapa en rutin.

 

Hur följer vi upp vår kartläggning för att se vilka effekterna vårt agerande har haft på barnens kunskaper och förmågor?

Varje avdelning tar med sig, via fokuspedagogen, dokumentation samt unikum-inläggstexter för att se vad vi gjort. Tillsammans reflekterar vi kring det vi dokumenterar på fokusträffen 42.....

 

 

HUR BLEV DET? 

Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten. Skillnad mellan utvärdering och analys av genomförd undervisning: Utvärdering - VAD HAR HÄNT?   -----   Analys - HUR & VARFÖR hände det?

 

Vilka effekter har vårt agerande haft på barnens kunskaper och förmågor?

 

 

På vilket sätt har pedagogernas förhållningssätt och undervisning bidragit till att skapa en miljö där utforskande nyfikenhet och lust att lära står i fokus?

 

 

Vilket inflytande och delaktighet har barnen haft på arbetssätt och verksamhetens innehåll?

 

 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
  • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: