👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Åk 7-9

Skapad 2020-08-17 14:16 i Fröknegårdskolan H Kristianstad
I det här arbetsområdet lär vi oss att hitta rätt efter kartor och andra hjälpmedel i känd och okänd terräng.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet lär vi oss att hitta rätt efter kartor och andra hjälpmedel i känd och okänd terräng.

Innehåll

Konkretisering av mål

Målsättningen med orienteringsundervisningen är att eleven lär sig orientera/hitta rätt i okänd terräng, t ex nya städer eller ute i naturen, med hjälpmedel som t ex karta och kompass. Att de vet hur en karta är uppbyggd med färger, symboler och väderstreck samt att de känner till kompassens funktion.

Arbetssätt

I orienteringsundervisningen arbetar vi med olika orienteringsövningar som utgår från skolans närområde till mer avlägsna områden. Vi arbetar med kartan på olika sätt, att passa kartan och karttecken samt hur vi kan få hjälp av kompassen. Eleverna kommer att träna på att hitta mellan olika kontroller med hjälp av karta och kompass och genom olika orienteringsövningar. Vid några tillfällen kommer eleverna att bära med sig gps-trackers för att efter lektionen själva kunna se och utvärdera hur de rört sig under övningen. Vi kommer också att testa olika spel på elevernas mobiltelefoner där eleverna får orientera sig efter telefonens karta och positionering (ej obligatorisk uppgift då eleverna behöver använda sin egen telefon). Eleverna kommer att examineras vid ett orienteringstillfälle i okänd terräng.

Bedömning och dokumentation

Formativ bedömning görs löpande under lektionerna. Den summativa bedömningen görs vid examinationstillfället då eleverna orienterar i okänd terräng. Dokumentationen från examinationstillfället består av gps-data från elevernas genomförda orienteringsrundor.

Uppgifter

 • Orientering praktiskt

 • Orientering praktiskt

 • Orientering praktiskt

 • Orientering praktiskt

 • Orientering praktiskt

 • Orientering praktiskt

 • Orienteringstest

 • Orienteringstest

 • Orienteringstest

 • Orienteringstest

 • Orienteringstest

 • Orienteringstest

 • Orientering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Orientering

E
Kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer genom att använda kartor och andra hjälpmedel.
C
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer genom att använda kartor och andra hjälpmedel.
A
Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer genom att använda kartor och andra hjälpmedel.