Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht åk 3

Skapad 2020-08-17 14:20 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3A. Men matte är mycket mer än bara matteboken! Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Här har du de rubriker som du ska ha med i dina pedagogiska planering. Kom ihåg att också koppla din planering till läroplanen och kursplanen.  

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

- förstå och arbeta med talen 0 - 1 000
- addition och subtraktion med uppställning, minnessiffror och växling
- uppställning med flera termer

- sambandet mellan addition och multiplikation
- multiplikationstabellerna 1 - 10
- kommutativa lagen vid multiplikation (2x3 = 3x2)
- multiplicera med 10 och 100

- prioriteringsregeln
- strategier för problemlösning
- multiplikation med uppställning, minnessiffra

- division, delnings- och innehållsdivision
- att skriva division
- division med rest
- sambandet division och multiplikation
- proportionalitet
- skala

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att arbeta laborativt,diskutera olika problemlösningsstrategier och använda dem i det dagliga mattearbetet.

Vi kommer att spela olika spel

Vi kommer att arbeta med matteboken och med hemläxor

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Vad kommer att bedömas? 

- Använda de fyra räknesätten med hjälp av olika metoder
- Arbeta med tal i talområdet 0 - 1 000
- Lösa problem med hjälp av olika strategier
- Arbeta med proportionalitet och skala

Hur kommer det att bedömas? 

Vi kommer att göra både skriftliga och muntliga bedömningar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Ht åk3

Kapitel 1

Talen 0-1000 -addition och subtraktion med uppställning -växling över 0 -uppställning med flera termer
På väg
Uppnått målet
Talen 0-1000
Tex placera talen på en tallinje, avgöra storleksförhållanden
Du kan placera de flesta talen mellan 0-1000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Du kan med säkerhet placera talen mellan 0-1000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Addition Uppställning med minnessiffror
Du kan med stöd göra en uppställning och behöver hjälp med minnessiffra.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffra mestadels på rätt sätt.
Subtraktion Uppställning och växla över 0
Du kan ställa upp tal och subtraherar på rätt sätt. Du kan i de flesta fall växla på rätt sätt.
Du ställer upp och subtraherar på rätt sätt och växlar på ett säkert sätt.

Kapitel 2

Sambandet mellan addition och multiplikation -kommutativa lagen om multiplikation -multiplikationstabeller
På väg
Uppnått målet
Se samband sambandet mellan addition och multiplikation
Du kan med stöd räkna ut uppgifter och se sambandet mellan addition och multiplikation.
Du kan räkna ut uppgifter och se sambandet mellan addition och multiplikation.
Kommutativa lagen Multiplikation 2x3=3x2
Du kan med stöd använda dig av den kommutativa lagen.
Du använder den kommutativa lagen för att underlätta uträkningar.
Multiplikation Tabellkunskap
Du har automatiserat 2:an , 5:an och 10:ans tabeller. Du behöver fortsätta träna för att automatisera de övriga tabellerna.
Du kan ett flertal tabeller utantill och vet hur du kan räkna ut multiplikationer som du inte automatiserat.

Kapitel 3

Prioriteringsregeln - Uttryck, bilda uttryck utifrån en bild. - Strategier för problemlösning. - Multiplikation med uppställning. - Multiplikation med uppställning och minnessiffra.
På väg
Uppnått målet
Prioriteringsregeln
Räkna ut multiplikations först i tel som tex: 4x3+2=12+2=14
Du behöver stöd för att göra en korrekt beräkning.
Du kan göra en korrekt beräkning genom att räkna ut multiplikationen först.
Multiplikation Uppställning
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, utan minnessiffra.
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, och är på gång att kunna räkna med minnessiffra.

Kapitel 4

- Delningsdivision. - Innehållsdivision. - Kontrollera division. - Skriva division på olika sätt. - Prioriteringsregeln. - Proportionalitet.
På väg
Uppnått målet
Division
Delningsdivision Innehållsdivision Kontrollera division
Du förstår vad division innebär och kan med hjälp av laborativt material eller bildstöd räkna ut enkla divisioner.
Du förstår vad division innebär och kan räkna ut enkla divisioner samt kontrollera med hjälp av multiplikation.
Rest
13/2=6, rest 1
Du kan dividera med bildstöd och se när det blir rest.
Du kan dividera och se när det blir rest utan bildstöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: