Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 5

Skapad 2020-08-17 14:20 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Matematiken finns överallt. Genom hela våra liv måste vi fatta beslut grundade i matematiskt tänkande och resonerande. Det är därför nödvändigt att man får möjlighet att lära sig se samband mellan de grundläggande områdena inom matematiken så att man får en stabil grund att stå på, som sedan kan användas för att bygga vidare sina matematiska kunskaper.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla dina matematiska förmågor:

 • Procedurförmåga: Att kunna lösa rutinuppgifter exempelvis utföra en multiplikation eller division.
 • Begrepp: Att förstå och kunna använda rätt begrepp i rätt sammanhang. Att kunna se samband och kunna jämföra olika begrepp.
 • Kommunikation: Att kunna visa både skriftligt och muntligt hur du har löst uppgiften. Att kunna prata om dina tankegångar, "så här räknar jag för att".
 • Resonemangsförmåga: Att kunna utveckla sina tankegångar, "det borde vara så här därför att". Att kunna motivera sitt val av räknesätt samt kunna dra slutsatser.
 • Problemlösning: Du kommer att tränas i att tolka problem/uppgifter. Att söka efter samt samla ihop information som kan vara viktig för att lösa ett problem. Att veta vilket sätt du kan lösa ett problem på, exempelvis att undersöka, pröva, skapa en tabell eller rita en bild. Där till kommer du även att öva dig på att se andras lösningar.

Så här ska vi arbeta:

 • Lektionerna kommer både vara lärarledda samt du kommer att arbeta enskilt. Du kommer även att arbeta i par och i grupper.
 • Du kommer att arbeta både med uppgifter från boken samt andra uppgifter.
 • Du kommer att arbeta praktiskt, att kunna "göra" matematiken.
 • Du kommer att arbeta med muntliga uppgifter för att utveckla den kommunikativa förmågan.
 • Du kommer att arbeta med olika kooperativa metoder till exempel EPA-metoden, ensam-par-alla.
 • Du kommer när det är lämpligt att arbeta med olika digitala hjälpmedel.
 • Varje vecka kommer du även få sidor i matteboken att arbeta med hemma.

Under arbetsgång kommer du hitta filmer och material i google classroom. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

 • Hur väl du kan utföra rutin uträkningar och hur väl du väljer metod för att lösa olika uppgifter.
 • Hur säker du är på de matematiska begrepp och hur du använder dem i olika situationer. Till exempel kvadrat istället för "fyrkant". 
 • Deltar i diskussioner och beskriver hur du resonerat (tänkt) när du kommit fram till ditt svar. Tänk på att ett svar inte behöver vara en fullständig lösning. Även hur du visar med bilder och uträkningar. 
 • Hur du diskuterar om ett resultat är rimligt "kan det verkligen stämma". Hur väl du kan föreslå alternativ lösningar och diskuterar olika lösningars fördelar och nackdelar.
 • Din förmåga att lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Att du försöker använda olika problemlösningsmetoder och inte fastnar/ger upp. Även hur väl du väljer en metod som passar för att lösa  problemet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Problemlösningsförmågan
 • Ma  E 6
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen..
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen..
Kommunikations- & resonemangsförmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matematiska problem och uppgifter. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matematiska problem och uppgifter. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matematiska problem och uppgifter. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problem.
Begreppsförmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Procedurförmågan
 • Ma  E 6
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: