Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sinnen 20/21

Skapad 2020-08-17 14:29 i Sunnansjö förskola Ludvika
Förskola
Vi planerar vårat nya tema, sinnena. Vi vill att barnen ska få använda alla sina sinnen.

Innehåll

VAR ÄR VI?

 

 

 

Vi har upptäckt att barnen upplever alla nya saker genom sina fem sinnen och det vill vi ta vara på och utveckla ännu mer.

 

 

VART SKA VI?

 

 

 

Vi vill att barnen ska våga utforska och upptäcka sina sinnen.

 

Redan från födseln tar vi emot intryck med hjälp av våra sinne. Eftersom de första levnadsåren har stor betydelse för hur vår personlighet utformas är det viktigt med stimulans av alla sinnen. För att vi ska lära oss att förstå sammanhang, och hur omvärlden fungerar, måste vi samla alla intryck med hjälp av våra sinnen och bearbeta dem i hjärnan. Ju fler sinnen barnen arbetar med desto större blir deras upplevelse och desto lättare blir deras inlärning.  (Bäckström & Horstmark, 2008)

 

 

 

HUR GÖR VI?

 

 

 

Vi introducerar ett sinne i taget med ett konkret material tillhörande varje sinne. När varje sinne är introducerat kommer vi fördjupa oss i ett sinne i taget utifrån vad barnen visar intresse för just då.

Vi erbjuder barnen olika material som har med de olika sinnena att göra, bygga banor, lyssna på olika ljud, lukta och smaka på olika dofter och smaker, använda rösten på olika vis genom exempelvis, sång och ramsor, upptäcka våra egna ljud, högt och lågt, leker med skuggor, speglar och ljus, tittut, prata om begrepp och känna på olika strukturer, material, varmt och kallt.

Vi kommer bland annat använda oss av NTA lådor.

 

 

 

HUR BLEV DET?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: