Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse : gårdarna ht 20/vt 21

Skapad 2020-08-17 14:25 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Hållbar utveckling i utevistelsen

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Utomhus är en miljö där barnen tycker det är roligt att leka och utöva sin fantasi. I barnkonventionen står det Artikel 31 Barnet har rätt till lek, vila och fritid. I läroplanen står det utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle, Lpfö 18 s 9. Vi kommer att utmana barnen och stötta barnen i deras lek samt ha planerade aktiviteter utomhus likväl inomhus. Barnen vet var förråden är och den stora lådan till (spadar, hinkar mm.) Barnen kommer även lära känna sin närmiljö/gården. 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

Lärandeobjekt:

Lärandeobjektet:  Hållbar utveckling med vår lekmiljö ansvar för lekredskap mm, lekglädje, samarbeta, matematik, naturkunskap, rörelse, språket mm är något som utmanas utomhus samt i de planerade aktiviteterna.

Visa/uppmuntra till lekar samt undervisning utomhus. 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Sociokulturellt perspektiv - lär sig av varandra.

Material: bilder, TAKK, aktiviteter som inspiration inför utevistelse, spadar, cyklar, förstoringsglas mm.

Miljö: Miljön kommer variera beroende av vad vi kommer att göra. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: