Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP MLRUS åk 7-9

Skapad 2020-08-17 14:28 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 7 – 9
Yrke och framtid

Innehåll

 

Karlshamnskommun 

PP i modersmål (ryska)                                                                                   ht 2020/ vt 2021 

 

Natalia Ivchenkova

 

 

                                             Pedagogisk planering

 

 

Åmne: ryska som modersmål                           Tidsperiod: ht 2020 – vt 2021

 

 

Åk 7-9

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Syfte Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 •  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och   sammanhang,

 •  Muntliga presentationer om olika yrken. 

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • Läsa och analysera olika faktatexter för olika syften ( i samband med  tema “Yrke och Framtid”)Centralt innehåll

 

 •  Lässtrategier för att förstå och tolka faktatexter inom yrken för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. 

 •  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till elevers förmågan. 

 • Använda modersmålets grundläggande grammatik. 

 •  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande i samband med tema för olika mottagare. 

 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel yrken: bildkonst, musik,  osv. 

 

Konkretisering

HT: fokuserar vi på faktatexter om olika typer av yrken som är mest populära och gynnsamma för samhället

VT: kommer vi att fortsätta med tema .Arbetssätt

Undervisningen ska genomföras genom att eleverna läser olika faktatexter om mest populära yrken i moderna samhället. 

 Eleven väljer ett yrke som han/hon intresserar, undersöker om yrken och presenterar både muntlig och skriftlig.   

 Arbeta med ord, utveckling av ord och begrepp förrådet, synonymer och

    motsatser samt med digital verktyg.

Läromedel:

Läroböcker:  E Geddis, L. Maurer ”Мой  русский язык. 3”

                   M.Jegorenkova ”Mozjno! Steg 1-2”

                     E. Gricenko “Наша Родина - Россия “

 Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider; skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor (verk av A Pusjkin, M. Lermontov, N.Gogol, L.Tolstoj, R.Markova; S. Esenin, I.Bunin, mm). Faktaböcker. Böcker om ryska historia, konst, musik, arkitektur. Tidningar/multimedieprogram. Ryska filmer. Internet. Övningar.

 

 

Bedömning

Utifrån kriterierna i kunskapsområdena för årskurs 9 bedömer läraren elevens

förmåga att:

- läsa på modersmål

- skriva på modersmål

- har baskunskaper om ryska historia, samhälle, kultur, litteratur, traditioner och konst

- tala, lyssna, analysera  och samtala

- uttrycka sina känslor

- uttrycka och visa respekt för alla kamrater och vara en bra kamrat

 

 Bedömningsmatris modersmål åk 7-9

 

Nivå E

Nivå C

Nivå A

Att läsa på modersmål

Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse 

Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade 

sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.

Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör 

välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse. 

Att skriva 

på modersmål

Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler

Du använder med relativt god säkerhet. grundläggande regler. Du skriver mycket bra, på modersmål, bokstäver är 

inga svårigheter för dig.Läsförståelse

Hur förstår du texten när du läser?

Du har ganska bra läsförståelse när du läser.  Du svarar på frågor ganska bra på modersmål . Du kommenterar innehållet på ett bra sätt. 

Du har väl bra läsförståelse när du läser Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett väl bra sätt.

Du har mycket bra läsförståelse när du läser  Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt. 

Att göra en bra presentation (Powerpoint)

Du gör en enkel presentation och har några enkla fakta med.


 De bilder du har med är till viss del adekvata.

Du gör en utvecklad presentation som ger de fakta som behövs. Använder till övervägande del adekvata fakta. 

Du gör välutvecklad presentation  och har med adekvata fakta som passar till bilderna.

Att samtala (kommunicera,

formulera. diskutera)

Du kan samtala och diskutera på ett enkel sätt olika frågor om ämnet yrke och framtid

Du kan samtala och diskutera på ett utvecklat sätt olika frågor om ämnet yrke och framtid

Du kan samtala och diskutera på ett välutvecklat sätt om ämnet yrke och framtid

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: