Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet

Skapad 2020-08-17 14:31 i Ljungviksskolan Lerum
Bildprojekt kring, porträtt identitet och identitetsskapande.
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi är alla uppbyggda som ett pussel, med pusselbitar som kompletterar varandra så att varje individ blir unik. Vilka frågor intresserar dig? Var kommer du ifrån? Hur ser din familj ut? Vad gör dig arg? Vilken klädstil har du? Vem är du och vad skapar just ditt pussel och din identitet. Under dina lektioner i bild kommer vi att arbeta med porträtt, skönhetsideal och identitet.

Innehåll

Syfte

I detta projekt kommer du att arbeta med olika tekniker och material. 

Vi kommer att öva på att skicka budskap och att analysera bilders budskap.

I det här området kommer du att träna din förmåga att presentera dina bilder för en mottagare.

 

 

Vi utgår ifrån materialet :

"Könsnormer i bildspråket" från Statens medieråd (statensmedierad.se)

 

 

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

I uppgiften får du möjlighet att lära dig att:

Framställa bilder som kommunicerar dina åsikter och upplevelser.

Redigera bilder i bildredigeringsprogram.

Arbeta i, och välja olika material och med olika tekniker beroende på vad du vill förmedla med ditt verk.

Presentera och hänga ditt arbete.

Diskutera bilder som berör identitet och skönhetsideal.  

Undervisning/Metoder

Under arbetsperioden kommer vi att angripa ämnet identitet och porträtt på olika sätt och i gemensamma workshops. Därefter får du tid för ett eget gestaltande arbete som ska presenteras i slutet av perioden. Du kommer att ta del av föreläsningar och få möjlighet att diskutera i helkass och i mindre grupp. Du kommer att göra ett enskilt verk. Vi kommer att ha gemensamma workshops. 

Följande uppgifter ska lämnas in till din bildlärare.

Uppgift 1: Vi går igenom tillsammans grunderna för porträtt och bilduppbyggnad där du arbetar praktiskt och dokumneterar din process i bilder och text eller video. 

Uppgift 2:
En fri gestaltning på tema identitet
Fundera på vad identitet betyder för dig. Du kan välja på att tolka och gestalta begreppet identitet eller att gestalta din egen identitet. I denna uppgift jobbar vi med digitala tekniker.  

Du kan välja att göra en:

 • Fotoserie
 • Film
 • Måleri
 • Digitalt Collage

 

Uppgift 3: 
En skriftlig eller inspelad bildanalys. 
Vi kommer under arbetsperioden att diskutera olika bilder. I analysuppgiften får du välja en bild som du analyserar utifrån givna frågor. I denna uppgift vill jag att du diskuterar bilden och kopplar dina diskussioner till egna erfarenheter, till omvärlden och till andra verk. Du ska också diskutera verket utifrån dess uttryck innehåll och funktion. I denna uppgift är det bra om du använder dig av begrepp som hör till bildämnet.  


Uppgift 4
Utvärdering av arbetsperioden, dina verk och din insats.
I uppgiften ska du utvärdera ditt arbete i förhållande till uttryck, innehåll och funktion. Det kan innebära att du funderar över om materialvalet är bra i förhållande till det du vill förmedla. Du ska också värdera hur du tycker att du har arbetet. Till exempel om du har tagit ansvar för ditt arbete, om du har behövt mycket hjälp, om du har lärt dig något eller om du har vågat testa nya saker. 

Bedömning och redovisning

Här ska ni beskriva när och hur ni bedömer eleven.

 • Med vilken kvalité du har utfört uppgift 1, 2, 3 och 4.
 • Hur din arbetsprocess har sett ut
  (ansvar för ditt arbete, mod att pröva, misslyckas och ompröva, att du kan utveckla egna idéer och söka och använda inspiration)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildmatris åk 7-9

Bildframställning

E
C
A
Budskap
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Material och tekniker
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan använda tekniker, verktyg och material på ETT I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt. PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Kan använda tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt. PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Kan använda tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÈRIKT sätt. PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Bildkomposition
Redskap för bildframställning
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT FUNGERANDE sätt
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Använda olika bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
BIDRAR TILL ATT UTVECKLA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Kan UTVECKLA EGNA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.

Arbetsprocess

E
C
A
Eget ansvar
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
BIDRAR TILL ATT GÖRA VAL SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
FORMULERA HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER arbetet FRAMÅT.
Kan FORMULERA OCH VÄLJER HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
Presentation
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Presenterar bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Utvärdering
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen och KAN MED VISS STÖD visa på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbete.
Kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Bildanalys och begrepp

E
C
A
Bildanalys
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt.
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt.
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Bildanalys
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECkLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Begrepp
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan visa VISS ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Kan visa RELATIVT GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Kan visa GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: