Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

familjen och samhället

Skapad 2020-08-17 14:33 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Samhällskunskap Religionskunskap
Alla familjer ser olika ut. Vad betyder det att man är sambos och vad är skilsmässa? Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhället? Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få? Tillsammans ska vi ta reda på allt detta och lite till!

Innehåll

Bedömning:
Du kommer att bedömas vid en diskussionsuppgift  i slutet av arbetsområdet. Dessutom räknas allt klokt du säger och gör under lektionstid in i din bedömning.

Tidsplan / Lektionsplanering:
v 34 - 38

Språkmål:

Du ska kunna läsa en förklarande text och ta ut de viktigaste meningarna, som du sedan antecknar.

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Digitala aktiviteter
Du kommer att få träna på att skapa en presentation och skriva anteckningar i dokument. Du kommer att få lära dig använda Google Classroom.

SSA mål:
"Presentation om mig", "Livets spelregler"

Begreppslista:

familj

syskon, styv-, och halvsyskon

föräldrar

giftermål

samboskap

adoption

skilsmässa

boende

hushåll

könsroller

jämställdhet

skyddsnät

rättigheter

skyldigheter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh
familjen och samhället

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
begrepp
 • Re  E 6
 • Sh  E 6
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du har på ett enkelt sätt förklarat de ord och begrepp vi lärt oss inom arbetsområdet.
Du kan förklara begreppen vi lärt oss. (t.ex. jämställdhet, skyddsnät, rättigheter, skyldigheter)
Du kan förklara begreppen vi lärt oss samt använda dem när du för ett resonemang. (t.ex. jämställdhet, skyddsnät, rättigheter, skyldigheter)
Uttrycka ståndpunkter (åsikter)
 • Sh  E 6
Du deltar delvis i samtal och diskussioner och säger vad du tycker.
Du deltar delvis i samtal och diskussioner och förklarar din åsikt med enkla argument.
Du deltar aktivt i diskussioner, har en åsikt och kan argumentera för den i flera steg. Du är lyhörd och kan bygga vidare på andras tankar.
moraliska frågor
 • Re  E 6
Du kan ge exempel på något som gör gott för dig själv eller andra.
Du kan ge exempel på och förklara något som gör gott för andra.
Du ger exempel på och förklarar olika handlingar som gör gott för andra och hur det påverkar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: