Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande biologi

Skapad 2020-08-17 14:33 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Biologi
Under detta arbetsområde ska vi studera livet. Vi kommer att lära oss att allt levande är uppbyggt av celler och hur dessa fungerar. Vi kommer titta närmare på bakterier och virus och lära oss om hur dessa organismer påverkar människan. Slutligen kommer vi lära oss om hur fotosyntesen fungerar och hur växter använder den för att överleva.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ges du förutsättning att utveckla din förmåga att:

 

  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du vara bekant med dessa begrepp:

 

Organism, cell, DNA, cellkärna, cellmembran, cellvägg, kloroplast, vakuol, mitokondrie, lysosom, ribosom, fotosyntes, klorofyll, koldioxid, syre klyvöppningar, druvsocker, förbränning, cellandning, encellig, flercellig, mikroorganism, nedbrytare, antibiotika, epidemi, resistans, sporväxt, fröväxt, pistill, ståndare, pollinering, fruktämne, sporer

 

Detta ska du kunna

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskaper om:

  • vad som kännetecknar allt levande.
  • djurceller och växtceller: deras uppbyggnad och funktion.
  • bakterier och virus; vad det är? Hur de lever? Hur de förökar sig?
  • antibiotikaanvändning och antibiotikaresistans. 
  • Fotosyntes och förbränning
  • Växter; uppbyggnad, pollinering, frö och frukt. 

 

Bedömningsunderlag

Under det här arbetsområdet kommer följande ligga till grund för bedömning:

  • Läxförhör
  • Skriftligt prov

Matriser

Bi
Grundläggande biologi

Insats krävs
E
C
A
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har.. kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ... dessa med ...användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
..grundläggande...ge exempel på och beskriva...viss..
goda...förklara och visa på samband inom..relativt god
mycket goda....förklara och visa på samband inom med något generellt drag...god
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan...några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
...ge exempel på och beskriva...
förklara och visa på samband mellan
förklara och generalisera kring
Resonemang
Eleven kan föra...underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på...samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
enkla och till viss del...enkelt identifierbara..
...utvecklade och relativt väl...förhållandevis komplexa...
...välutvecklade och väl..komplexa...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: