Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hud, muskler och skelett

Skapad 2020-08-17 14:37 i Centralskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hud, muskler och skelett

Innehåll

Från central innehåll Lgr-11:

 

•Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
•Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
•Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
•Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

Efter det här området ska du :

  1. Kunna redogöra för hudens uppbyggnad och upgifter
  2. Kunna beskriva hur en muskel är uppbyggd och hur den fungerar
  3. Kunna beskriva hur ett skelettben är uppbyggt och skelettets uppgifter
  4. Kunna beskriva olika leder och deras funktion
  5. Kunna redogöra för fördelarna med att ha ett aktivt liv och att undvika tobak och alkohol
  6. Kunna planera och genomföra en undersökning
  7. Kunna dokumentera dina undersökningar

 

Matriser

Bi
Centralskolan: Lärandematris Hud,skelett och muskler 2018

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området med välutvecklade motiveringar .
2 Söka information
Du kan söka natur­vetenskaplig information.
Du kan söka natur­vetenskaplig information.
Du kan söka natur­vetenskaplig information
2 Använda information och anpassa framställning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter.
3 Undersökningar och planeringar
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Du kan genomföra olka undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
3 Använda utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
3 Förbättringar och felkällor
Du kan föra enkla resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också bidra till förslag som förbättrar undersökningen.
Du kan föra utvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som kan förbättra undersökningen
3 Dokumentationer
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i bild och text.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
4 Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp,
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av biologins begrepp,
4 Samband i människokroppen.
Du kan föra enkla resonemang om hälsa och sjukdom genom att visa på några samband i kroppen.
Du kan föra utvecklade resonemang om hälsa och sjukdom genom att visa på några samband i kroppen.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hälsa och sjukdom genom att visa på några samband i kroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: