Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning och Samtal

Skapad 2020-08-17 14:56 i 223921 Förskolan Sturehill Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Läsåret Ht 20/Vt 21 har Stockholms Stad bestämt att högläsning och språklig utveckling är prioriterade läroplansmål. På avd Krönet har vi därför lagt in planerad högläsning, för alla barn, i olika åldersgrupper och vid olika tillfällen, varje vecka.

Innehåll

Vi kommer att tillsammans med barnen spendera planerad tid där vi fokuserar på det skrivna ordet. Barnens ålder, språkliga förmåga/förståelse kommer att ligga till grund för valet av bok. 

De yngre barnen kommer att arbeta mer med att lära sig tolka bilder, vara med i samtal runt bilder som de möter i böcker.

De äldre barnen kommer att arbeta med att visualisera det dom hör när de lyssnar till kapitelböcker. Där kommer fokus ligga på att förklara olika begrepp,återkoppla tala om sammanhang och utmana barnen i deras förståelse över vad de just lyssnat till.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: