Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Molnet 1. Johannes Förskolor Projektinriktning maj-juni

Skapad 2020-08-17 14:45 i 093071 Förskolan Hälsobrunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi gjort vårt 1:a val kring det här pedagogiska året och det är dags för våra pedagoger att förbereda sig kring den projektinriktning vi valt.

Innehåll

Tid: MAJ-JUNI

Vårt gemensamma tema: Hållbara relationer till varandra, värden och Världen

Vår gemensamma frågeställning

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och Världen:

Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?

 

Vi kommer att lägga fokus på strategier och förmågor som syftar till att barnen blir empatiska, förstående, hjälpsamma kompisar som kan ta andras perspektiv. Utveckla strategier för att själv och tillsammans med andra lösa problem samt vidareutveckla samarbetsförmågan.

PLANERING 

- Hur tänker vi kring årets inriktning på vårt gemensamma tema?

Vi tänker att inriktningen är ett bra fokus för oss. Detta eftersom det är ett brett tema som vi kan fylla med det som passar vår specifika barngrupp just nu. Vi tänker att vi hittar ett tema som blir övergripande för gruppen men som kan utforskas på flera olika sätt beroende på varje enskilt barns intresse.

- Vad vet vi redan? Vad behöver vi ta reda på?

Vi vet att barngruppen på Molnet är en grupp barn som har stor rörelseglädje vilket gör att vi pedagoger behöver finna nya sätt att utmana och stimulera denna rörelseglädje.

Vi vill även koppla samman den fysiska aktiviteten med de digitala verktygen. Vi vill göra barnen till producenter inte konsumenter.

- Vilka teoretiska kunskaper behöver vi fylla på med?

Vi väljer att läsa att lösa boken Att få barnets språk att växa strategier för språkutveckling i förskola, skola och hemma av Karolina Larsson. Detta för att vi vill bredda våra kunskaper inom språkutveckling då vi upplever att det gynnar vår professionalitet.

- Hur vill vi arbeta med årets gemensamma frågeställning?

Vi kommer att lägga fokus på strategier och förmågor som syftar till att barnen blir empatiska, förstående, hjälpsamma kompisar som kan ta andras perspektiv. Utveckla strategier för att själv och tillsammans med andra lösa problem samt samarbetsförmåga.

Vi pedagoger behöver vara väl insatta i barnkonventionen för att kunna förmedla den till barnen. Vi vill läsa litteratur kopplad till barnkonventionen med barnen för att skapa diskussioner med dem.

Vi vill arbeta i mindre grupper för att möjliggöra för varje enskilt barn att uttrycka sin åsikter, tankar och funderingar.

Efter varje projektilfälle kommer vi reflektera kring vad vi upplevt och lärt oss tillsammans. Varje barn kommer få säga vad de tänker.

- Vilka undersökningsfrågor vill vi utgå från?

·         Hur är jag en bra kompis?

·         Hur tar vi hand om vår planet, stad, kvarter, gata, förskola, avdelning, varandra

-          Vad vill vi titta på när vi observerar?

        Interaktionen mellan barnen och miljön

- Vad vill vi att temafördjupningen ska ge/lära barnen?

En förståelseför hur barnens handlande påverkar andra och omgivningen.

- Hur tänker vi att barnen kommer att närma sig temat?

Vi arbetar redan en del med detta tema men vi behöver tydligare fokusera och erbjuda barnen aktiviteter kopplat till detta för att se var exakt deras intresse ligger.

Vi startar upp med workshops i mindre grupper och reflekterar med barnen efteråt för att fånga upp deras intressen.

- Vilka erfarenheter kan/verkar barnen redan ha?

Barnen börjar få mer och mer kunskap kring om hur de ska vara varsamma mot naturen och varandra.  De börja stå upp för sina egna åsikter och tala för sig själva, låter inte kompisarna bestämma över dem.

 

Läroplansmål

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar

utveckling,förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

        förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

   förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå      rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

,

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: