Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten åk 6

Skapad 2020-08-17 14:48 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under några veckor kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten.

Innehåll

Årskurs 6 

Området kommer att sträcka sig över cirka 5 veckor. Området kommer att bygga på det förtest som du kommer att göra innan området startar. Detta förtest kommer du också att kunna använda för att få syn på din egna utveckling.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • använda huvudräkning vid addition, subtraktion, multiplikation och division med enklare tal.
 • välja och använda skriftliga metoder för att beräkna addition, subtraktion, multiplikation och division med heltal och decimaltal.
 • välja och använda metoder för att lösa matematiska problem.
 • visa hur du har gått tillväga för att lösa ett matematiskt problem.
 • uppskatta om ett resultat är rimligt.
 • förstå, använda och jämföra matematiska begrepp som är kopplade till addition, subtraktion, multiplikation och division.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • visar förståelse för begrepp som tagits upp under området.
 • löser problem.
 • väljer och tillämpar olika metoder och strategier.
 • kommunicerar med hjälp av matematikens uttrycksformer.
 • resonerar kring begrepp, slutsatser etc.

Du kommer att bedömas utifrån prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: