Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommaruppgift

Skapad 2020-08-17 14:51 i 223921 Förskolan Sturehill Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Den här uppgiften syftar till att skapa en anknytning mellan förskola och hem. Den kan lägga grunden för en grupptillhörighet mellan barnen på förskolan och ge barnen möjlighet, att på ett naturligt sätt knyta an till varandra och förskolans pedagoger igen, efter ett långt sommaruppehåll. Uppgiften i år består av att barnen ska ta med sig ETT ord tillbaka till förskolan. Ett ord som under sommaren kommit att betyda något för dem.

Innehåll

Vi arbetar med sommaruppgiften genom att varje barn har med sig ett ord som det barnet presenterar i samling. Pedagoger filmar barnet i samlingen och kopplar sedan barnets egen film till en QR kod. 

Alla barnens ord (tillsammans med QR koder) sätts upp tillsammans med respektive barns porträttbild i barnens nivå, så att barnen själva kan använda Ipads QR kods program/scanna för att lyssna till varandras sommarord.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: