Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, mänskliga rättigheterna och barnkonventionen GRS

Skapad 2020-08-17 14:59 i Björnkärrsskolan Linköping
FN, mänskliga rättigheter och barnkonventionen
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer arbeta med FN: när det grundades, varför det grundades men även vad de arbetar med idag. Vi kommer ta upp vad de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen innehåller och när de skrevs.

Innehåll

 

När du är klar med de mänskliga rättigheterna, förenta nationen och barnkonversationen: 

 • ska du veta vad Förenta Nationen är, när det skapades och varför
 • ska du veta vilka arbetsuppgifter Förenta Nationen har
 • ska du veta varför de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen skrevs 
 • ska du veta vad de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen står för 
 • ska du veta vad UNICEF arbetar med och vad de står för

 

Arbetssätt: 

 • Du ska söka fakta och svara på frågor kring FN. 
 • Se på film om de mänskliga rättigheterna och diskutera frågor till filmen. 
 • Du ska tillsammans med en kompis göra en film om barnkonventionen. 
 • Vara delaktig på lektionerna och diskutera. 

 

Bedömning: 

 • Texten du skriver om FN
 • Delaktighet på lektionerna 
 • Hur delaktig du är i skapandet av filmen samt de kunskaper ni presenterar i filmen

 

Elevernas delaktighet och inflytande: 

Du som elev visar dig delaktig i samtal och de arbetsuppgifter som vi gör på lektionerna. 

Du har möjlighet att vara med och välja vilken punkt i barnkonvention som ni ska arbeta med samt hur er film ska vara gjord.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  C 6
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: