Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"i sagornas värld"

Skapad 2020-08-17 15:28 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har valt att arbeta med sagor som gynnar barnens språkutveckling och möter barnet i lekens och fantasins värld.

Innehåll

varför?

Barnen var förra terminen väldigt intresserade av våra av våra "sagopåsar". De ville både lyssna och själva dramatisera detta. vi pedagoger använde oss då av en dokumentationsteknik som vi valt att kalla "sagotering". Detta innebär att vi skriver ned exakt det barnet säger rakt av utan våra egna tolkningar i texten. Gör man detta får man ofta också se på hur barnens språk utvecklas från gång till gång. Fler språkiga barn kan här välja att berätta sagan med det språk och ordval som just hen känner sig bekväm med.

Vi kommer denna termin att läsa mer böcker för barnen, både på svenska och andra språk. Vad det gäller andra språk kan vi ta hjälp av polyglutt där det redan finns sagor på flertalet språk inlästa.

metod?

dela oss i mindre grupper.

sagopåsar, dramtisering-  återberättandet

lyssna och rita det man hör

digitala sagor , flanosagor samt högläsning.

MÅL

Att...

 • Skapa språklig medvetenhet hos barnen.
 • Barnen utvecklar sin empatiförmåga.
 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera i grupp.
 • Barnen ska kunna fundera och reflektera kring olika dilemman och i olika sammanhang.
 • Barnen ska kunna reflektera och diskutera, samtala.

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera på unikum, i bloggen, lärologgen. Dokumentationen kommer också finnas synlig för barnen. Alla pedagoger ansvarar för att dokumentationen synliggörs.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: