Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2020-08-17 15:00 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Procent och sannolikhet Matteborgen 6A
Grundskola 6 Matematik
I kapitlet får du lära dig räkna med procent och räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa. Du möter procent i sammanhanget rea och rabatt. Sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform presenteras.

Innehåll

Tid

Vecka 37-43

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Arbetssätt

 • elevaktiva genomgångar
 • matteboken
 • häften
 • genomgångar
 • problemlösning på fredagar
 • digitalt
 • grupparbeten
 • redovisningar
 • läxor

Bedömning

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 

·        Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är

.     Att en hel är 100 %, en halv 50 %, en fjärdedel är 25 %

.     Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika är

.     Kunna kombinera

·         Räkna ut rabatten på en vara

·         Växla mellan bråkform, decimalform och procentform

·         Förklara vad som menas med sannolikhet

·         Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

Viktiga begrepp: hel, procent, kombinera,hundradel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, tusendel, bråkform, decimalform, täljare, nämnare, rabatt, rea, sannolikhet, chans och risk.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Procent år 6

E
C
A
Kunna koppla procent till decimaltal och bråk.
Eleven har grundläggande kunskaper i att växla mellan de olika formerna med enkla tal t.ex. kunna skriva 50%, 25%, 10 % och 1% som bråktal och decimaltal. Men behöver fortfarande viss hjälp av lärare eller klasskamrat.
Eleven har mer än grundläggande kunskaper i att växla mellan de olika formerna och med varierande tal t.ex. kunna skriva 50%, 25%, 10 % och 1% som bråktal och decimaltal.
Eleven har mer än väl grundläggande kunskaper i att växla mellan de olika formerna och med varierande tal t.ex. kunna skriva 50%, 25%, 10 % och 1% som bråktal och decimaltal. Och kan välja när det är lämpligt att skriva i procentform, decimalform eller bråkform.
Räkna enkel procent med huvudräkning
Räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10 % och 1% är med hjälp av huvudräkning
Räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10 % och 1% är med hjälp av huvudräkning
Räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10 % och 1% är med hjälp av huvudräkning
Kan räkna ut hur mycket en viss procent av något är
Eleven kan med viss säkerhet räkna ut hur mycket en viss procent av något är, t.ex. 14% av 250, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan med säkerhet räkna ut hur mycket en viss procent av något är, tex 14% av 250, på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan med god säkerhet räkna ut hur mycket en viss procent av något är, tex 14% av 250, på ett väl och effektivt fungerande sätt.
Eleven kan tolka procenttal. T.ex 25%, 50% och 100%.
Eleven har grundläggande kunskaper att tolka enkla procenttal, men behöver stöd av en klasskamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att tolka enkla procenttal.
Eleven har mer än väl grundläggande kunskaper att tolka enkla procenttal.
Kan förklara vad som menas med sannolikhet
Eleven kan beskriva sannolikhet med en viss osäkerhet.
Eleven kan beskriva sannolikhet med säkerhet.
Eleven kan beskriva sannolikhet med god säkerhet utan hjälp.
Kan räkna ut sannolikheten för att något ska inträffa
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet.
Eleven kan välja och använda i ändamålsenliga matematiska metoder för fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet.
Eleven kan välja och använda i ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: