Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering - Tal åk 8

Skapad 2020-08-17 15:01 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Pedagogisk Planering - Tal åk 8

 

Under veckorna 34-39 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Du kommer lära dig mer om negativa tal och de olika räknesätten kopplade till bråkräkning.

 

Syfte

  • De fyra räknesätten med tal i bråkform och decimalform
  • Arbeta med ett negativt tal
  • Addera och subtrahera negativa tal
  • Multiplikation och division med negativa tal


Kopplingar till läroplan

Öka förståelsen för grundläggande begrepp samt sambandet dem emellan.

Utveckla din förmåga att formulera och lösa problem.

Utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder.

Utveckla din förmåga att föra och följa matematiska resonemang samt Kommunicera matematik både skriftligt och muntligt.

 

Arbetssätt

Under detta arbetsområde använder vi oss bl.a. av följande arbetssätt:

·         Lärarledda genomgångar/diskussioner

·         Gruppuppgifter med stort fokus på Problemlösning och resonemang.

·         Självständigt arbete i Matte direkt 8 kap.1 ”Tal”

·         Övningsblad, Matteappen, Concept Cartoons, Studi.se mm.

 

 

Bedömning

Bedömningen görs löpande men en stor möjlighet att visa vad du kan är på provet v. 39. Provet kommer att ge möjlighet att visa båda grunder och högre förmågor.

 

Förmågor som bedöms:

 

Problemlösningsförmåga

Ett matematiskt problem är ett problem som du inte tidigare mött, dvs. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt.

Förståelse av begrepp

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är ”matteord” t.ex. tabell, diagram, medelvärde, typvärde mm.

Beräkningsförmåga

Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

Resonemang och kommunikationsförmåga

Till sist kommer jag även bedöma din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra t.ex. genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

 

Preliminär veckoplanering ”Tal” år 8

 

Ta ansvar för att du följer med i planeringen och räknar ikapp vid behov. Om inte mattelektionerna räcker till behöver du även räkna under Elevens val och läxhjälpen men även hemma. Du har även ett ansvar för att säga till mig om du behöver hjälp! Bocka gärna av i planeringen när du känner att du förstår varje delkapitel.

Vecka

Genomgång av:

Uppgifter att räkna i boken:

34

·         Presentation av Matte direkt och förkunskapstest

·         Repetition bråk s. 8-9

 

Matte direkt s. 8–9

 

 

35

·         Multiplikation av tal i bråkform s 10-13

·         Division med tal i bråkform s. 14-15

 

 

Matte direkt S 10–15

 

 

36

 

·         Division med tal i decimalform s. 16-17

·         Division med tal i decimalform s. 18-19

·         Multiplikation och division med tal i decimalform s. 20-21

 

 

Matte direkt S 16- 21

 

 

37

 

·         Negativa tal s. 22

·         Addition och Subtraktion med negativa tal s. 23-24

·         Multiplikation och division med negativa tal s. 25

 

 

Matte direkt s. 22-25

 

38

 

·         Diagnos

·         Beroende på diagnosresultat: antingen Röd kurs eller Blå kurs

·        

 

Röd kurs/Blå kurs

 

 

 

39

 

·         Röd kurs/Blå kurs

·         Prov

 

 

·         Röd kurs/Blå kurs

 

40

 

·         Prao

 

Prao

 

Matriser

Ma
Matematik åk 8 ht20 och vt21

Grundläggande
-------------------------->
Högre
Problemlösning
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa enklare problem och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använder anpassade metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Tal
Geometri
Algebra
Samband
Procent och vårtermin
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem vilket du visar i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i delvis nya sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i nya sammanhang.
Tal
Geometri
Algebra
Samband
Procent och vårtermin
Metod
Du använder någon metod för att lösa enklare uppgifter med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder för att lösa uppgifter med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för olika uppgifter med ett mycket gott resultat.
Tal
Geometri
Algebra
Samband
Procent och vårtermin
Kommunikation
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgifter och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett matematiskt språk och på ett effektivt sätt som passar sammanhanget.
Tal
Geometri
Algebra
Samband
Procent och vårtermin
Resonemang
Du kan utifrån givna frågor kortfattat förklara en lösning med hjälp av till viss del anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor motivera en lösning med hjälp av ett relativt väl anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor förklara en lösning på ett effektivt sätt med hjälp av ett anpassat matematiskt språk.
Tal
Geometri
Algebra
Samband
Procent och vårtermin
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: