Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Champion 6

Skapad 2020-08-17 15:04 i Sjötorpsskolan Huddinge
Vi kommer att läsa, översätta och träna på nya ord från texterna i boken Champion. Till de olika kapitlen väljer vi olika övningar i den tillhörande arbetsboken. Vi kommer även arbeta vid sidan av boken med olika uppgifter som berör tex; grammatik, samtalsövningar, stavning, läs- och hörförståelse.
Grundskola 6 Engelska
Vi arbetar främst utifrån New Champion textbook under läsåret. Utifrån texterna och dess tema arbetar vi med alternativa uppgifter för att fördjupa engelskkunskaperna och en ökad kunskap kring de länder där engelska är förstaspråk.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att läsa , översätta och träna på nya ord från texterna i boken.
Till de olika kapitlen arbetar vi med de tillhörande övningarna i arbetsboken.

Eleverna kommer också att få träna sitt tal i olika samtalsövningar.

Kunskapskrav:

Kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 är följande:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska åk 6.

E
D
C
B
A
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
 • En
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag använder mig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Jag använder mig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Jag använder mig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet. Jag använder mig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Jag använder mig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket
Jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Jag använder mig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar.
Jag formulerar mig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Jag uttrycker mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Jag använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Jag uttrycker mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Jag använder mig av några olika strategier som förbättrar interaktionen
Jag uttrycker mig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Jag använder mig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.
Medier
Att kunna välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Jag väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Jag väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Jag väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: