Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag/Vi på Näckrosen

Skapad 2020-08-17 15:08 i Solsidans förskola Ludvika
Introduktion - gruppkänsla
Förskola
Arbeta aktivt och medvetet för att barnen ska känna sig trygga, lära känna varandra och få en tillåtande miljö i barngruppen.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi startar igång en "ny" barngrupp med 20 barn i åldern 3-5 år. 19 av barnen gick på förskolan under förra läsåret på tre olika avdelningar och ett barn har börjat på avdelningen nu under hösten. Vi observerar att det är en grupp med stort rörelsebehov, att vi behöver förändra i miljön för att inbjuda till mer lek. Vi observerar också det finns barnkonstellationer som är mycket tighta och har svårt att släppa in och leka med andra barn.

Även personalgruppen är ny, och vi ser till att skapa tid och utrymme för att kommunicera och reflektera tillsammans för att få en samsyn på barnet och lärandet.

 

Vart ska vi?

Vårt största fokus den första månaden är att arbeta aktivt för att alla barn ska känna trygghet i sig själv, i barngruppen , tillsammans med alla pedagoger på avdelningen, och i både inne och utemiljön på förskolan.

Alla barn ska lära sig visa hänsyn och respektera varandra trots våra olikheter.

Gemensamt bygga upp rutiner och regler för vår avdelning - så att alla blir inkluderade.

 

Vi har satt upp några mål  som vi anser är viktiga för att vi ska uppleva att barnen är trygga på förskolan.

 • Att barnen vänder sig till alla pedagoger på avdelningen.
 • Att barnen kommunicerar och leker med varandra.
 • Att barnen rör sig fritt på avdelningen och ute på gården.
 • Att barnen tar för sig av materialet som erbjuds på avdelningen.
 • Att barnen visar öppenhet och nyfikenhet,
 • Att gruppen samspelar och kommunicerar med varandra.
 • Att pedagogerna samspelar med varandra.

  

 

 


Hur gör vi?

 • Pedagogerna är närvarande och delar upp sig på avdelningen för att observera hur barnen kommunicerar med varandra och vad barnen leker och sysselsätter sig med.
 • Vi samlar hela barngruppen 1-2 gånger varje dag för en kort stund med namnsång/namn lek, någon gemensam lek eller sång, för att all barnen ska få se och höra alla kompisars namn.
 • Delar barnen i mindre grupper och olika barnkonstellationer vid lek, aktiviteter, måltider och vilor för att skapa mer utrymme för alla barn, så att alla får mötas, lära känna varandra  och ta plats i gruppen.
 • Pedagogerna observerar och dokumenterar för att sedan utifrån det  tillsammans kunna skapa och forma en inspirerande och utmanade lek och lärmiljö för de enskilda barnet och hela barngruppen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: