Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2020 Mall lärloggar- Gröndals förskolor

Skapad 2020-08-17 15:07 i 224571 Förskolan Mikrofonen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Mallen är framtagen som stöd för ert pedagogiska arbete. Den beskriver hur en lärlogg kan utformas, vad den bör innehålla för att vara underlag för er pedagogiska dokumentation av undervisningen. Den innehåller även reflektionsfrågor som kan användas i arbetslaget.

Innehåll

Beskrivning 

En lärlogg motsvarar den löpande dokumentation som ni gör av den undervisning som pågår i gruppen. Lärloggarna kan vara individuella, det vill säga beskriva enskilda barns görande, eller riktade för en grupp barn.

För att lärloggarna ska vara ett kvalitativt underlag som för arbetet framåt, bör de innehålla beskrivningar av följande frågor.

Innehåll

 

Veckoreflektion Del 1 (Detta ska klistras in i lärloggar till vårdnadshavare)

Vecka…………………… Arbetslag…………………………………

Vad är barnen upptagna av?

 Vad gör barnen? Vad säger barnen?


Vad har barnen fått uppleva/vara med om?


Veckoreflektion Del 2 (detta ska klistras in i reflektionsfältet till arbetslaget)

Vad har vi gjort?

Vilka  metoder/arbetssätt har vi använt oss av och vad har fungerat bra och mindre bra? Vad behöver ändras/prioriteras till nästa gång?

Vilket lärande har skett? under just detta undervisningstillfälle.

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

Hur hanterade vi barnens frågor och kommentarer? Vilka nya ord och begrepp använder barnen? I

Hur utmanar vi barnen vidare?

 

Kopiera över ovanstående frågor till den lärlogg du håller på att skapa och använd dem som stöd.

När du skapar en lärlogg, koppla alltid den till den planering den hänger ihop med.

Välj passande etikett. Etiketterna sorterar materialet vilket underlättar vid utvärdering.

Publicera antingen för hela gruppen, enskilda barn eller bara för personal.

 

På arbetslagets reflektionstillfälle kan ni använda er av följande frågor för att reflektera över de skapade lärloggarna. Detta gör ni under rubriken Reflektion (bara för arbetslaget). Kopiera frågorna och klistra in de i rutan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: