Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BIOLOGI – MÄNNISKOKROPPEN – Klass 6B – HT2020

Skapad 2020-08-17 15:19 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Biologi
I det här området som handlar om människans liv ska du få lära dig om hur din kropp är uppbyggd och hur den fungerar. För att överleva behöver vi syre, vatten och mat. Men vad mer behöver du för att må bra? Denna fråga och flera andra frågor kommer du att få svar på under resans gång då vi läser boken ”Upptäck människan – kropp och hälsa” skriven av Inga Hansen Puke och Kerstin Naenfeldt, utgiven av Liber förlag. Vi kommer dessutom genomföra övningar och laborationer, både i verklig och digital miljö.

Innehåll

Tidsperiod: Vecka 35 - 51

Bedömningen av kunskaperna kommer att ske dels av producerat elevmaterial från lektionsarbetet samt vid muntliga och/eller skriftliga förhör.


Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa …
• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen …

Centralt innehåll
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor

• Enkla experiment. Planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter
och tidningsartiklar

Läroboken ”Upptäck människan – kropp och hälsa” kapitelindelning:

1. DU OCH DIN KROPP   Sidan 4
• Vem är du?
• Kroppens delar
• Cellerna är kroppens byggstenar
• Olika celler har olika uppgifter
• Vi är gjorda för att vara i rörelse


 2. SKELETT, LEDER OCH MUSKLER   Sidan 14
• Skelettet
• Lederna gör skelettet rörligt
• Muskler
• Vardagsmotion
• Styrka och uthållighet
• Lyft och bär — på rätt sätt!
• Att sitta


3. HJÄRTA, BLOD OCH LUNGOR  Sidan 28
• Hjärtat pumpar ut blodet
• Blodet
• Hjärtat mår bra av att du rör på dig
• Lungorna och luftvägarna
• Andningen
• Kondition - träna din kropp
• Rökning hotar hälsan


4. DIN KROPP BEHÖVER MAT  Sidan 42
• Matspjälkningskanalen
• Tänderna skär, sliter sönder och tuggar
• Vad händer med maten vi äter?
• I tarmarna sugs näring och vatten upp
• Levern och njurarna
• I maten finns viktiga näringsämnen
• Socker ger snabb energi


5. NERVSYSTEMET  Sidan 54
• Nervsignalerna går åt två håll – in eller ut
• Hjärnan
• Ryggmärgen


6. HUD OCH SINNEN  Sidan 62
• Huden
• Känseln är ett av dina sinnen
• Synen
• Hörseln
• Lukten och smaken
• Funktionsnedsättning – vad är det?


7. FRÅN BARN TILL VUXEN  Sidan 74
• När blir man vuxen?
• Puberteten
• Flickor och pojkar i puberteten
• Så ser vi ut inuti
• Ett nytt liv!

8. SJUKVÅRD   Sidan 82
• Hjälp! Ring 112
• Jag vill inte bli sjuk!
• Vad gör oss sjuka ibland?

9. ETT BRA LIV   Sidan 88
• Tänk efter! Vad svarar du?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: