Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 3

Skapad 2020-08-17 15:24 i Vreta kloster skola Linköping
No år 3.
Grundskola 1 – 3 Fysik Kemi NO (år 1-3) Biologi
No arbete i årskurs 3. Vi kommer att arbeta med djur och natur i form av bland annat ekosystem och näringskedjor.

Innehåll

Mål:

 • livscykler hos några djur och växter
 • samtala om skönlitteratur och myter som handlar om naturen och människan (exempelvis troll och jättar)
 • förklara enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystemet
 • genomföra enklare fältstudier och undersökningar i närmiljön som handlar om naturen
 • namnger några djur och växter i vår närmiljö och sorterar dem efter olika egenskaper
 • dokumentera dina undersökningar med bild och enkel text samt använda denna i diskussioner och samtal

Arbetssätt:

 • diskutera och samarbeta i helklass/grupp/par
 • ha genomgångar där vi läser och tittar på pedagogiska filmer 
 • kooperativa övningar
 • utföra naturvetenskapliga observationer 
 • göra fältstudier där vi observerar djur och natur 
 • måla bilder som visar exempel på en näringskedja  
 • dokumentera våra undersökningar 

Bedömning:

Under arbetets gång visar du genom att vara aktiv under lektionerna om du når målen för arbetsområdet. Du får direkt återkoppling kontinuerligt. 

Du kommer också att ges möjlighet att visa dina kunskaper i de arbeten som du utför. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: