Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 3

Skapad 2020-08-17 15:25 i Röllingbyskolan Österåker
Gällande version from läsåret 2015/2016 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 3 Slöjd
Vi lär oss använda symaskinen och gör en slöjdpåse. Vi följer en enkel arbetsbeskrivning och muntliga instruktioner. Vi arbetar med lite garnteknik och ett valfritt arbete. Vi lär oss också att använda olika redskap och verktyg.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att alla ska, med handledning, kunna:
- trä symaskinen, över- och undertråd
- spola tråd
- sy raksöm och sick-sack
- att arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar muntliga och/eller skriftliga
- färdigställa sitt arbete
- planera och ta ansvar för sitt arbete
- kunna använda de vanligaste verktygen
- få kunskap om arbetsmiljö och säkerhet

- få veta lite om ull

Vi ska träna förmågan att: planera ett arbete, använda olika redskap, ta ansvar, följa instruktioner, lösa enkla problem.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- följa olika instruktioner
- hantera redskap och verktyg
- planera, genomföra och ta ansvar för arbetet

Jag kommer att titta på hur du arbetar under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
- träna symaskinen på papper och tyg
- ha korta föreläsningar
- få handledning
Mycket kommer att bli att se, göra och prova

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för idéutveckling och övervägande i slöjd åk 3-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga
Behöver mycket stöd i planeringsarbetet.
Tar ibland egna initiativ, visar visst engagemang i planeringsarbetet.
Tar egna initiativ, visar engagemang i planeringsarbetet.
Tar alltid egna initiativ, är engagerad i planeringsarbetet.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för framställning i slöjd åk 3-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Verktygshantering,
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan oftast välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder på ett utmärkt sätt.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för värdering i slöjd åk 3-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmåga att ta eget ansvar och färdigställa sitt arbete
Behöver mycket stöd för att bli färdig med sitt arbete.
Tar lite ansvar och blir färdig med hjälp av handledaren.
Tar ansvar och blir färdig med sitt arbete.
Tar stort ansvar och färdigställer sitt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: