Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL Teamplan - Omsorg, utveckling och lärande - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-17 15:31 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Vi vill att barnen ges möjlighet att utvecklas i sin takt, i sitt sociala samspel, i sin nyfikenhet och kreativitet.

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

Vi erbjuder barnen olika lärmiljöer där de kan utforska och utmanas enskilt och i grupp. Fånga barnens intresse och nyfikenhet. Samt ge dem tid och möjlighet.

 


RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

Våra nya lärmiljöer har utmanat barnen. Vi har sett att samspelet har utvecklats. Vi pedagoger har deltagit och funnits där och väglett i de olika situationerna.

 

Vad har varit särskilt framgångsrikt?

Barnen har fångats av våra nya lärmiljöer och de har lekt lägre tid vid varje station.

 

 

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen?

Eftersom vi pedagoger har varit närvarande i leken så har vi funnits där till hands och hjälpt dem i de olika leksituationerna, ex. i det sociala samspelet.  Att de måste vänta på sin tur och kommunicera.

Det är en ständig process att vänta på sin tur.

 

 

 

 

Hur märks det i barngruppen?

Det har blivit en lugnare atmosfär i gruppen. 

 

 

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Köpa in klämmor för att sätta upp skynken.  Inte ha framme för mycket material. Byt ut materialet istället. Föränderlig miljö.

Lägga till? Ta bort? Förbättra?

 

ANALYS - Var är vi?

Vad har bidragit till att det blev som det blev?(T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Vi har skapat rum i rummen och barnen har landat i de olika lärmiljöerna. De leker längre stunder. Vi har sett att det behöver avgränsas mer och detta kan göras med skynken som kan sättas upp med klämmor som mer tydlig avgränsning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: