Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO4 kap 1 och 2

Skapad 2020-08-17 15:33 i Söndrumsskolan Halmstad
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3)
Vi och vår natur är något som vi kanske inte tänker på så ofta men hur hänger allt ihop? Vad händer med naturen vid de olika årstiderna och vad är det som ger oss årstider? Varför växer träd där de gör och kan växter ta hjälp av varandra? Hur sprider sig växter och träd? Vilka djur och insekter kan vi hitta i vår natur?

Innehåll

Syfte

Lära oss och använda oss av biologiska begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen.

 

Vad ska vi lära oss?

Vi ska bland annat lära oss:

 • vad som menas med lövskog och blandskog.
 • varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • hur löv och döda djur bryts ner.
 • namnet på några träd, bär och svampar.
 • vad en näringskedja är och kunna ge exempel på några.
 • vad rovdjur och bytesdjur är och känna till några.
 • vad ger oss årstider

Kunskapskrav

När vi avslutat arbetsområdet ska du kunna för att få godtagbara kunskaper:

 

 •                          Ge exempel på ett barrträd och ett lövträd

  •                        På ett enkelt sätt förklara vad som menas med nedbrytare

  •                        På ett enkelt sätt förklara vad som händer när en älg dör i skogen

  •                        Ge ett par exempel på ätliga svampar som du kan hitta i Sveriges skogar

  •                        Rita upp och berätta om en näringskedja som finns i skogen

  •                        Ge exempel på två rovdjur och två bytesdjur

  •                        Förklara på ett enkelt sätt varför vi planterar skog i Sverige och vad vi

                          använder den till

  •                        Ge något exempel på något som man inte får göra när man är ute i naturen

  •                        På ett enkelt sätt förklara varför inte barrträd fäller sina barr

  •                        På ett enkelt sätt förklara hur en maskros sprider sina frön

  •                        På ett enkelt sätt förklara hur sprider rönnen sina frön

  •                        På ett enkelt sätt förklara varför grobladens frön är klibbiga

  •                        På ett enkelt sätt förklara vad man har en kompost till

  •                        På ett enkelt sätt förklara varför vissa fåglar flyttar på hösten

                          Ge något exempel på stann- respektive flyttfågel

   

 

 

Centralt innehåll

 

 

Hur ska eleven lära?

Genom lärarledda genomgångar, boken "Koll på NO 4" , internet och filmer från sli.se samt praktiska övningar ute .

 

Bedömning;

Vad ska bedömas?

Din förmåga att förklara och beskriva olika naturvetenskapliga fenomen och bakomliggande fakta  kommer att bedömas.

 

Hur ska det bedömas?

Dina muntliga och skriftliga förmågor att beskriva och förklara bedöms kontinuerligt under arbetets gång samt med mindre kunskapstest efter varje avslutat kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: