Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 1

Skapad 2020-08-17 15:41 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola F – 5 Matematik
Under nästkommande två veckor kommer vi att repetera positionssystemet och taletsvärde. Därefter kommer vi att repetera addition och subtraktion, huvudräkning, algoritmer och problemlösning

Innehåll

 

Vad vi ska arbeta med;

 • Vi repeterar positionssystemet
 • Vi repeterar talen 0-10 000
 • Vi repeterar addition med algoritmer (uppställning)
 • Vi repeterar subtraktion med algoritmer (uppställning)

 

Hur vi ska arbeta

 • Genomgångar med egna Whiteboard
 • Färdighetsträning
 • Prova på olika strategier
 • Böcker
 • Extra material
 • Begreppslistor

 

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan

Muntligt och skriftliga bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Ny nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå (gör en bedömning av elevens behov av extra anpassning)
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav
Matematiska uttrycksformer
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå (gör en bedömning av elevens behov av extra anpassning)
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: