Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordspel gitarr Söndrumsskolan åk 4-6

Skapad 2020-08-17 15:43 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Musik
Du kommer fram till höstlovet att få prova på att spela ackord på gitarr. Du kommer att få lära dig en ackordföljd som du sedan kan återanvända till många olika låtar.

Innehåll

Under arbetets gång ska du utveckla följande förmågor:

  • Förmågan att spela i olika musikaliska genrer.
  • Förmågan att skapa musik.
  • Förmågan att känna puls och byta ackord med tajming.

Centralt innehåll:

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller. 

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer. 

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Viktiga begrepp:

Puls

Ackord

Takter

Tempo

Sträng

Band

Dynamik

Så här kommer vi arbeta:

Genomgång av vad ett ackord innebär och hur det fungerar.

Genomgång av två olika ackord som ni sedan får öva på att byta mellan.

Genomgång av två ackord till, sedan får ni öva på att byta mellan dessa.

Öva på att byta mellan alla fyra olika ackord.

Spela in en film på Ipad där du spelar en låt med dessa ackord i.

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på följande punkter:

1. Du tar ackorden på rätt sätt

2. I vilken mån av tajming du byter ackord

3. I vilken mån du spelar så att det passar ihop med låten

Under tiden ni övar kommer jag gå runt och lyssna för att kunna ge tips på hur ni kommer längre. Den slutliga bedömningen kommer ske via er video som ni skickar in. Detta kommuniceras sedan ut i matrisen ni fått tilldelat. Hittas under "Planering -> Matriser -> Musik åk 6".

Kopplade kunskapskrav för betyg E:

 

 Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

 

 Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

 Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelse

Utvärdering

Utvärdering kommer ske de sista 5 minuterna varje lektion då ni kort skriver kring vad ni gjort idag, hur det gått och om ni behöver hjälp med något nästa gång. Sista lektionen vi arbetar med ackordspel gör vi en längre utvärdering om hur arbetet under terminen har gått.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: